Mostori Blogs

Web Application

28 Nov 2019 10:40 | 18 views

มาทำความรู้จักกับ Web Application และข้อดีในการใช้งาน


Real time machine monitoring

21 Nov 2019 16:37 | 29 views

การแสดงสถานะการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์


ทำไมต้องใช้ ERP และ ประโยชน์ของ ERP คืออะไร

2 Dec 2019 17:51 | 81 views

ระบบ ERP ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


Machine Monitoring System

2 Dec 2019 18:07 | 130 views

ในโรงงาน อุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร ที่ติดดตั้งใช้งานและต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน การตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรเหล่านี้มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรหรือเรียกว่า Machine Monitoring จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด ประเภทต่าง ๆ


ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Chamber)

3 Dec 2019 15:19 | 483 views

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Chamber) คือ ตู้ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุม ทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ


Overall Equipment Effectiveness (OEE)

3 Dec 2019 18:03 | 786 views

OEE ย่อมาจาก Overall Equipment Effectiveness หรือเรียกภาษาไทยว่า "ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์"Advantech LoRA Solutions

20 Jun 2018 16:00 | 436 views


เครื่องสลายประจุไฟฟ้า

6 Jul 2018 11:14 | 326 views

ประโยชน์ของเครื่องสลายประจุไฟฟ้า


Ionizer

6 Jul 2018 11:16 | 336 views

3 REASONS FOR IONIZATIONภาพความเสียหายที่เกิด จาก ESD

6 Jul 2018 11:30 | 1,162 views

รวบรวม ภาพความเสียหาย จากการเกิดไฟฟ้าสถิต ESD ไหลลงวงจร โดยScanning Electron Micrograph (SEM) defect ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบเท่านั้น ปัญหา ESD หรือ EOS เหมือนภูเขาน้ำแข็งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้นทุนที่จะแก้ไขมหาศาล ไม่อาจประเมินได้ ดังนั้นต้องควบคุมกระบวนการผลิต และการตรวจสอบให้ถูกต้อง สำหรับเครื่องมือนั้นเราแนะนำให้ใช้ DESCO ซึ่งได้รับการยอมรับจากสากล ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อนำเครื่องมือ DESCO ไปทดสอบได้


SmartLog Pro™

22 Mar 2017 11:43 | 408 views

ESD Results at Your Fingertips


คุณสมบัติของ Pipe and joint

28 Feb 2017 07:57 | 374 views

ปัจจุบันระบบการจัดเก็บมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ซึ่งระบบการจัดเก็บที่ดียังมีส่วนช่วยในการลดขั้นตอน ลดความสูญเสียเช่น เรื่องเวลา และพื้นที่ลง


Internet of Things (IOT) คืออะไร

9 Feb 2017 18:28 | 703 views

บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจศัพท์คำว่า IoT หรือ Internet of Things ให้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง วันนี้เราเลยนำเรื่อง IoT มาให้ทราบกันในแต่ละส่วน


ไฟฟ้าสถิต: การวัดค่า - การควบคุม - การตรวจสอบ (ESD: Measure – Control – Verify)

9 Feb 2017 18:32 | 991 views

The ideal ESD Control Plan is one that improves productivity, quality, and reliability, in addition to being flexible enough to accommodate changes and improvements in the manufacturing process. การวางแผนควบคุมไฟฟ้าสถิตเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิต, ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า แล้วยังทำให้กระบวนการผลิตดีขึ้น


คุณสมบัติ Aluminum Profile

7 Jan 2017 19:59 | 1,348 views

Aluminum Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) หรือ Aluminum Frame (อลูมิเนียมเฟรม) มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากโลหะทั่วไป กระบวนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มนุษย์นำอลูมิเนียมมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากมาย จนกระทั่งโลหะพิเศษนี้ได้กลายมาเป็นโลหะที่มีบทบาทในเชิงพาณิชย์เป็นอันมาก


ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (INDUSTRY 4.0)

14 Dec 2016 16:13 | 579 views

หลายปีมานี้มีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ซึ่งมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรม


Clean room คืออะไร?

22 Nov 2016 17:34 | 4,377 views

ห้องคลีนรูม (Cleanroom) หรือที่มักเรียกกันว่า "ห้องปลอดเชื้อ" หรือ "ห้องสะอาด" หมายถึง ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอีกด้วย


Powered Hand Truck และกฎหมายแรงงานเรื่องการยกของหนัก

7 Nov 2016 16:28 | 13,742 views

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 37 ได้วางหลักกฎหมายเอาไว้ว่า ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก เกินอัตราน้ำหนักตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


Powered Hand Truck -140

15 Oct 2016 12:54 | 409 views

นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเหลือในการยกของหนัก ซึ่งสามารถยกได้ถึง 140 กิโลกรัม โดยใช้คนคนเดียว


Material Handling System

13 Oct 2016 16:05 | 658 views

ความหมายของระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) คือ การจัดเตรียมสถานที่ทำงาน ให้มีตำแหน่งประจำของวัสดุแต่ละชนิด และการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านั้น เพื่อนำไปผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ต้องอำนวยความสะดวกต่อการผลิต ซึ่งการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยทักษะและความรู้ในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุการใช้ให้เหมาะสมกับงาน


เครื่องดูดฝุ่นจากรองเท้า (Air Max) คืออะไร

15 Oct 2016 12:46 | 643 views

เครื่องดูดรวมรวบสิ่งสกปรก จำพวกฝุ่นหรือผงละอองต่างๆที่ติดมากับพื้นรองเท้าหรือพื้นล้อ โดยการทำงานนั้นเมื่อมีคนหรือวัตถุเดินผ่านตัวจับเซนเซอร์ตัวเครื่องก็จะทำงาน แล้วเมื่อคนหรือวัตถุได้ทำการเหยียบลงบนแผ่นรองพื้นแล้ว ตัวเครื่องก็จะทำการดูดฝุ่นหรือละอองที่ติดอยู่กับพื้นรองเท้าหรือพื้นล้อนั้นๆ เข้าไปเก็บไว้ในถุงดักฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องอีกที


ไฟฟ้าสถิต (ESD) คืออะไร

11 Jan 2017 18:16 | 19,103 views

ไฟฟ้าสถิต(ESD: Electrostatic Discharge) คือความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง ประจุยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งมันสามารถจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลของอิเล็กตรอน (กระแสไฟฟ้า) หรือมีการปลดปล่อยประจุ (electrical discharge) ไฟฟ้าสถิตมีชื่อที่ขัดกับไฟฟ้ากระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดหรือตัวนำอื่นและนำส่งพลังงาน