temi robot Product Details & Order

Order Information

Quantity:
Unit
Slide2

temi robot

          หุ่นยนต์อัจฉริยะส่วนตัวสำหรับบ้านหรือที่ทำงาน สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือครอบครัวแบบออนไลน์ หรือผ่านวิดีโอ และคุณสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณได้ temi ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แต่ยังสามารถจดจำเสียงและจดจำใบหน้าได้ และมีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้อย่างราบรื่น เช่น การตรวจจับและติดตามผู้ใช้งาน, การนำทาง, การวางแผนเส้นทาง, การทำแผนที่ 3 มิติ, หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางCopyright © Mostori 2014