KR IONTEC Product Details & Order

Order Information

Quantity:
Unit
Slide2

KR IONTEC

 KR 30 - 70
หุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยมีการใช้พื้นที่การทำงานดีที่สุดในประเภทเดียวกันนี้และมีตำแหน่งการติดตั้งตามต้องการเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันไปในช่วงค่าน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 20 ถึง 70 กิโลกรัม


Copyright © Mostori 2014