KR 3 AGILUS Product Details & Order

Order Information

Quantity:
Unit
Slide2

KR 3 AGILUS

KR3 R540 หุ่นยนต์ KR 3 AGILUS ความสามารถพิเศษสำหรับงานผลิตส่วนประกอบหรือชิ้นงานขนาดเล็กด้วยพื้นที่การทำงานที่น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก หยิบจับชิ้นงาน ไขสกรู แนวทางกาว บรรจุภัณฑ์และงานตรวจสอบ หรือในอุตสาหกรรมที่ต้องการรอบการผลิตที่สั้นและผลผลิตสูงสุด


Copyright © Mostori 2014