Pick and Place Product Details & Order

Order Information

Quantity:
Unit
Slide2

Pick and Place

การหยิบชิ้นงานจากจุดนึงไปวางอีกจุดนึง หยิบชิ้นงานเข้า-ออก จัดเรียง หรือการหยิ้นส่วนเพื่อช่วยในการประกอบชิ้นงาน จะต้องคำนึงถึงการใช้อุปกรณ์ เช่น น้ำหนัก ขนาดชิ้นงาน ระยะการหยิบ-วาง  เป็นต้น


Copyright © Mostori 2014