Robotic welding automation


Posted 20 May 2024 16:17 | 2,022 views

ปลดล๊อคเงื่อนไขกระบวนการทำงานด้วยหุ่นยนต์เชื่อมแบบออโตเมชั่นที่ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม

 

Platform and Robotic welding automation the integrated

integrate การสร้างไลน์ผลิตแบบออโตเมชั่น โดยการนำ device ต่างๆ เช่น robot, sensor, servo, inverter  มาประกอบเข้าด้วยกัน

                                                                                        

intelligence จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณให้เป็น system สัญญาณตัวนี้ก็จะแสดงตรงหน้าจอเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างง่าย เหมาะสำหรับไลน์การผลิตขนาดใหญ่


innovative


ปลดล๊อคเงื่อนไขกระบวนการทำงานด้วยหุ่นยนต์เชื่อมแบบออโตเมชั่นที่ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์กระบวนการทำงานด้วยระบบ Automation กับ เทคโนโลยี IoT เข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการหุ่นยนต์ระยะไกลได้ และหุ่นยนต์ยังมีการทำงานเองทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องสั่งการยิบย่อย ตามโปรแกรมที่มีการตั้งค่าเอาไว้โดยอัตโนมัติ


หุ่นยนต์เชื่อม มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นหุ่นยนต์ที่มีการนำเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยหุ่นยนต์มีลักษณะเป็นแขนกล และมีส่วนปลายแขนที่เป็นหัวเชื่อมเหล็ก ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบสายพานที่จะลำเลียงวัสดุเข้ามาให้แขนกลนี้ทำการเชื่อมวัสดุในจุดต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่มีการตั้งค่าเอาไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นการทำงานที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้แรงงานมนุษย์
  


 

การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตต้องคำนึงในเรื่องความปลอดภัยของแรงงานเป็นอันดับแรกด้วย คงจะกล่าวไม่ได้ว่าการเชื่อมแบบไหนที่จะปราศจากอันตรายอย่างสมบูรณ์ แต่เราสามารถที่จะใช้มาตรการป้องกันให้ดีที่สุดก่อนได้ ความเสี่ยงที่ทางทีมเชื่อมต้องเผชิญ เช่น

• การทำงานด้วยท่วงท่าที่ไม่ถนัด ,การยกของหนัก
• การสูดหายใจควันและอนุภาคที่เป็นอันตราย
• การรับแรงสั่นสะเทือน จากเครื่องมือการเจียหรือเครื่องเคาะสแล็ก
• การมองอาร์กจากการเชื่อมทำให้ดวงตาสัมผัสกับแสงจ้า หรือประกายไฟอาจไหม้ผิวหนังเป็นแผล
• วัสดุเชื่อมหรือประกายไฟอาจกระเด็นเข้าดวงตา หู
• การฟังเสียงดังเป็นเวานาน หรือตลอดทั้งวัน
• การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและโดนไฟฟ้าช็อต
• การสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายไฟและอุปกรณ์เชื่อม เป็นต้น

 

หากมีความเข้าใจในความเสี่ยงของงานและทราบวิธีทำงานตั้งแต่ขั้นแรกอย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เราก็จะสามารถลดอันตรายที่อาจจะพบเจอในงานเชื่อมประเภทต่างๆได้


โซลูชั่นแนะนำ  เทคโนโลยีการเชื่อมแบบจุดของ KUKA จะมีโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมแบบจุดที่คุ้มค่าและมีคุณภาพสูงโดยมีรอบเวลาการทำงานสั้น

 

 

          การทำให้งานเชื่อมแบบจุดแบบอัตโนมัติ – ตั้งแต่หุ่นยนต์เชื่อมแบบจุดที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และเพลาเสริมที่เลือกใช้ได้จนถึงสายการเชื่อมแบบจุดที่ครบวงจรพร้อมด้วยส่วนประกอบที่ปรับให้เหมาะกันอย่างสมบูรณ์

ข้อดีของการเชื่อมแบบจุดที่ใช้หุ่นยนต์ด้วย KUKA

เทคโนโลยีการเชื่อมแบบจุดของ KUKA จะรวมความเร็วสูงสุดเข้ากับความแม่นยำสูง และให้คุณภาพที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมแบบจุดที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์
 

ความแม่นยำ

ความเร็ว

ความพร้อมในการใช้งานสูง

ส่วนประกอบที่ปรับให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์

หุ่นยนต์ KUKA จะทำการเชื่อมด้วยความแม่นยำในการทำซ้ำที่สูงและความแม่นยำต่อจุดที่ 1 มม.

หุ่นยนต์ KUKA จะทำการเชื่อมด้วยความเร็วที่ 1.5 วินาที ต่อจุด

 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นและเทคโนโลยีที่ผ่่านการรับรองจะให้ความพร้อมในการใช้งานสูงสุด

KUKA มีเทคโนโลยีที่สามารถผสมผสานได้้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิเช่น ซอฟต์แวร์การเชื่อมหรือตัวกำหนดตำแหน่งและยูนิตเชิงเส้น

 

แหล่งที่มาข้อมูลและถาพประกอบ :
        - MODERN MANUFACTURING
        - Smart 
City Thailand
        - 
www.nederman.com
        - www.kuka.com/th