Mostori Blogs

Robotics Students Tour

12 Aug 2022 12:25 | 804 views

กิจกรรม Robot Tour กับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาหุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศรีราชา


กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนโครงการนำร่องตามนโยบายประเทศไทย 4.0

16 Mar 2021 15:32 | 1,790 views

การตระหนักถึงความสำคัญของภาคประชาชนในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาได้แสดงบทบาทช่วยเหลืองานภาครัฐ (สนง.อัยการภาค2) ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องาน สคช.ของสำนักงานอัยการภาค 2


มอสโทริ ลงนามความร่วมมือข้อตกลง เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่เขต EEC

27 May 2020 10:15 | 1,672 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ได้ทำการลงนามความร่วมมือ เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน INDUSTRIAL TRANSFORMATION PLATFORM

3 Sep 2019 17:07 | 1,849 views

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาNepcon 2017

18 Sep 2017 11:23 | 1,623 views

มาพบกับพวกเราได้ที่งาน Nepcon 2017 @ BITEC บางนา ตั้งแต่วันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ที่ Booth : 8Z06 Hall : 98


Happy Songkran Day

12 Apr 2017 14:59 | 2,414 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 13-17 และ 19 เมษายน 2560


TILOG Logistix 2016

13 Oct 2016 16:31 | 2,124 views

ขอเชิญชมสุดยอดนวัตกรรมรางวัล Good Design Award 2016
ในงาน TILOG LogistiX 2016 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559
Booth L15A Zone Material Handling EH 103 - 104 @ Bitec Bangna


Tomorrow in sign NEPCON Thailand 2016

13 Oct 2016 15:41 | 2,044 views

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน TOMORROW IN SIGN NEPCON THAILAND 2016 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิ.ย. นี้ BITEC, BANGKOK 


Engineering Expo 2016

13 Oct 2016 16:25 | 1,881 views

Mostori ออกบูทกิจกรรมวิศวะ 59
ระหว่างวันที่ 1-4 September 2016
Booth 11, 13 Zone C EH 103 - 104 Bitec Bangna