Mostori Blogs


บรรยากาศการอบรม ESD หัวข้อ “เรียนรู้มาตรฐาน ANSI/ESD s20.20-2021 ควบคุมไฟฟ้าสถิตพื้นที่ EPA’s”

19 Sep 2023 15:57 | 411 views

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมในงานจัดอบรม Seminar & Showcase ESD Innovation 2566.


Seminar & Showcase ESD innovation 2023.

9 Jul 2023 22:00 | 814 views

กิจกรรมดีๆ ร่วมงานสัมมนาฟรี!ตลอดงาน ✨ ลงทะเบียนด่วนๆ! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 บริษัทเท่านั้น✨


หลักสูตรอบรม

8 Sep 2023 11:13 | 1,110 views

Solution Low-cost IoT Gateway สำหรับเชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อส่งสัญญาณระยะไกลในอุตสาหกรรม 4.0


Training kits โครงการพัฒนาบุคคลากรรองรับความต้องการของ EEC

2 Sep 2020 17:11 | 3,697 views

เปิดแผน 5 ปี EEC จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ ปั้นหลักสูตรเข้มมาตรฐานสากล สร้างแรงงานเพิ่ม 4.75 แสนคน


Training

14 Jul 2020 17:26 | 1,633 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมระบบการทำงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อน Industrial 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม