LASER CLEANING SYSTEM


Posted 21 Oct 2021 10:15 | 2,026 views

การใช้แสงเลเซอร์พลังงานสูง --> ยิงไปที่ผิวชิ้นงานที่ต้องการทำความสะอาด

 

4 คุณสมบัติโดดเด่นของแสงเลเซอร์
 1.  เป็นลำแสงสีเดียว  (โดยมีค่าความยาวแบบเป็นคลื่นเดียว)
 2.  มีเฟสเดียวกัน (มีหน้าคลื่น)
 3. มีทิศทางในแบบแน่นอน (เป็นแบบลำแสง)
 4. ระดับของแสงมีความเข้มสูง (จำนวนของโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่สูง)

 


[รูปภาพจาก : trumpf.com]


Laser Cleaning เป็นการทำความสะอาดพื้นผิววัสดุโดยการใช้แสงเลเซอร์ เป็นกระบวนการขจัดคราบสิ่งสกปรกไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง (Solid) หรือ ของเหลว (Liquid) ออกจากพื้นผิววัสดุ (Substrate)

Pulse Laser ในปัจจุบันนิยมใช้เลเซอร์แบบพัลส์ ที่มีความกว้างของพัลส์อยู่ในช่วงสั้น (Short pulses) หรือ ตั้งแต่ระดับนาโนวินาที (ns) ขึ้นไป ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อพื้นผิววัสดุ เช่น การกระจายตัวของความร้อน (Thermal expansion) เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการออกแบบความถี่พัลส์ (Pulse frequency หรือ Repetition rate) ที่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญสำหรับกระบวนการทำความสะอาด
 


การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ (LASER CLEANING SYSTEM) คือ

การใช้แสงเลเซอร์พลังงานสูง --> ยิงไปที่ผิวชิ้นงานที่ต้องการทำความสะอาด ทำให้คราบสิ่งสกปรก เช่น สนิม สี คราบน้ำมัน ตะกรัน เกิดการระเหยหรือระเหิด จนหลุดออกจากพื้นผิวด้วยลำแสงความเข้มข้นสูงหรือความร้อนที่เกิดจากแสงเลเซอร์ โดยวิธีการนี้จะส่งผลกระทบต่อผิวชิ้นงานที่อยู่ใต้คราบสิ่งสกปรกน้อยมาก เหตุเพราะคราบสิ่งสกปรกหรือสนิมจะแยกตัวออกในระดับโมเลกุล อีกทั้งลำแสงมีพลังงานไม่มากพอที่จะทำให้ผิวชิ้นงานที่อยู่ใต้คราบสิ่งสกปรกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติไปจากเดิม

ข้อดีของการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

 1. เป็นวิธีที่ไม่มีการสัมผัสกับผิวชิ้นงาน หรือทำลายชิ้นงาน
 2. สามารถนำไปใช้ทำความสะอาดกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น พื้นผิวที่เป็นโลหะทุกชนิดและอโลหะบางชนิด
 3. รองรับการประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับหน้างาน เช่น

            - ลอกสีหรือสารโพลิเมอร์ เช่น Teflon Anodize EDP
            - ทำความสะอาดสนิม (Oxide บนโลหะ)
            - ขจับคราบจาระบี น้ำมัน รอยขีดข่วน บนชิ้นงาน
            - เตรียมพื้นผิวก่อนนำไปชุบ ทาสีหรือเคลือบผิวต่อไป 

 4. มีความแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานง่าย
 5. ต้นทุนต่ำ เพราะไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง
 6. การเตรียมการใช้เวลาน้อยกว่า ลดปัญหาจากใช้งานด้วยวิธีการเดิมที่ยุ่งยาก
 7. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ต้องใช้สารเคมี กรด หรือตัวทำละลาย เศษสิ่งสกปรกรวบรวมเก็บได้ง่ายกว่า เกิดมลภาวะน้อยกว่า  หรือไม่ก่อเกิดมลภาวะเลยหากเป็นระบบปิด
   
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

 

การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
เพื่อกำจัดสนิม
การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
สำหรับการขจัดสารเคลือบ
การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
เพื่อทำความสะอาดมรดก

[รูปภาพจาก: เฉิงตู MRJ-Laser]


 

การประยุกต์ใช้เลเซอร์ด้านอื่นๆ

 

การใช้เลเซอร์เพื่อเจาะ ตัด เชื่อม การใช้เลเซอร์ด้านการแพทย์ การใช้เลเซอร์ด้าน
สื่อสารโทรคมนาคม

Image: craftskill


Image: scimath.org


Image: theeleader.comการใช้เลเซอร์ทางด้าน
สร้างภาพสามมิติ

 

การใช้เลเซอร์ในด้านการวัด
 

การใช้เลเซอร์ในอุปกรณ์ สำนักงาน
และใช้ในบ้าน

Image: scimath.org
Image: legatool.com
Image: Chaijaroentech

การใช้เลเซอร์ในงานด้านนิทรรศการ
 

การใช้เลเซอร์ในด้านเลเซอร์ ฟิวชั่น
(Laser Fusion)
 

Image: tech hub

Cr. Laser Fusion?
 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบอื่นๆ :  - Laser Cleaning Division 
                                                                - TRAC EABILITY SOLUTIONS ASIA
                                                                -  saranukromthai.or.th

 

#lasercleaning #ทำความสะอาดด้วยแสงเลเซอร์ #เจาะ #ตัด #เชื่อม  #เลเซอร์