Posted 28 Sep 2023 16:01 | 379 views

เครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ผลิตและทำงานที่ต้องการความปลอดภัยจาก ESD อย่างยิ่ง ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา

ESD (Electrostatic Discharge) Magazine Rack เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการไประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น มีความสำคัญที่จะใช้ ESD Magazine Rack เพื่อรักษาวัสดุที่ทำหน้าที่กันไประจุไฟฟ้าสถิตในการผลิตและจัดเก็บ

    

ESD Magazine Rack
ต้องการแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานโดยตรง 098-2534241

ชื่อผลิตภัณฑ์: ESD Magazine Rack

ESD Magazine Rack เป็นแร็คนิตที่ออกแบบมาเพื่อให้การเก็บรักษาวัสดุที่ทำหน้าที่กันประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่ทนทานและสามารถให้ความคุ้มครองในการเก็บรักษาวัสดุที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

คุณสมบัติที่สำคัญ:

 1. การป้องกัน ESD: มีการออกแบบมาเพื่อรักษาวัสดุที่มีความแตกต่างในการนำไปใช้งาน ไม่ให้เกิด ESD ซึ่งอาจทำให้เสียหายกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 2. โครงสร้างทนทาน: ผลิตจากวัสดุทนทานที่สามารถทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเป็น ESD ได้

 3. รูปทรงและขนาดที่เหมาะสม: มีทรงสวยงามและขนาดที่เหมาะสมที่จะรองรับวัสดุที่ต้องการเก็บรักษา ทำให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การใช้งานหลากหลาย: นอกจากนี้ที่จะใช้เก็บรักษาวัสดุที่มีความแตกต่างในการนำไปใช้งาน ยังสามารถนำไปใช้งานในการจัดเก็บสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยจาก ESD

ขนาด:

 • ความสูง: 12 นิ้ว
 • ความกว้าง: 9 นิ้ว
 • ลึก: 6 นิ้ว

วัสดุ:

 • พลาสติกทน ESD

สีที่ให้เลือก:

 • ดำ

การใช้งานที่แนะนำ:

 • ใช้ในการจัดเก็บและรักษาวัสดุที่ต้องการความปลอดภัยจากประจุไฟฟ้าสถิต

ราคา: ติดต่อผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า

การบรรจุหีบห่อ:

 • ESD Magazine Rack
 • คู่มือการใช้งาน

ESD Magazine Rack เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ผลิตและทำงานที่ต้องการความปลอดภัยจาก ESD อย่างยิ่ง ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา

#esd #magazine #rack #mostori #Electrostatic Discharge #chatGPT-->