Swing barrier - Turnstile


Posted 7 Nov 2023 14:11 | 402 views

เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลในสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและจัดการการเข้า-ออกอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ

Turnstile Gate Product.

Swing barrier เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือผู้ใช้งานในพื้นที่หนึ่ง โดยมีลักษณะคล้ายกับประตูที่สามารถเปิด-ปิดได้ทั้ง 2 ทิศทาง ซึ่งทำให้สามารถให้ผู้ใช้ไปมาได้หากได้รับอนุญาต

Swing barrier ประกอบด้วยแขนที่เหมือนประตูที่สามารถหมุนไปมาได้ เมื่อมีการรับสัญญาณในการเปิด-ปิด แขนจะหมุนไปทางที่ได้รับคำสั่ง และให้ผู้ใช้ไป-มาได้ หากไม่มีสัญญาณหรือไม่ได้รับอนุญาต แขนจะปิดอยู่ในท่าปกติ เพื่อป้องกันการเข้า-ออกที่ไม่ได้รับอนุญาต

การทำงานของ Swing barrier สามารถทำได้หลายวิธี เช่น โดยการใช้บัตรคีย์การ์ด รหัส PIN การสแกนลายนิ้วมือ หรือแม้กระทั่งการตรวจจับการเดินเข้า-ออก ผ่านเซนเซอร์ 

การใช้ Swing barrier นอกจากความปลอดภัยแล้วยังสามารถให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนคนที่เข้า-ออกได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีความสามารถในการตรวจสอบการใช้งานเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

Swing barrier มีข้อดีหลายประการ รวมถึง:

  • ใช้งานง่ายและสะดวก
  • ทนทานและสามารถรับน้ำหนักได้สูง
  • ปลอดภัยและป้องกันการบุกรุก
  • ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ

Turnstile Gate รุ่น Swing barrier เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายที่สามารถใช้ในงานต่างๆ ได้แก่ 

สถานที่ทำงาน: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของพนักงานและแขกในสถานที่ทำงาน มักใช้ร่วมกับระบบควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะ

 

 

 

 

อาคารพาณิชย์: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของลูกค้าและพนักงานในอาคารพาณิชย์ มักใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

 

 

 

สวนสาธารณะและสนามกีฬา: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของผู้คนและยานพาหนะในสวนสาธารณะและสนามกีฬา มักใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เช่น สนามเด็กเล่นและสนามกีฬา

 

 

 

โรงพยาบาล: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล มักใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

 

 

 

โรงเรียน: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียน มักใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องนักเรียน

 

 

โรงงานอุตสาหกรรม: 

Swing barrier มักใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของพนักงานและยานพาหนะในโรงงานอุตสาหกรรม มักใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรมและอุบัติเหตุ

 

 

 

#turnstile #Swing #barrier