ESD Workstation Products


Posted 6 Feb 2024 11:43 | 453 views

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยจาก ESD, เช่น โต๊ะงานที่ต้าน ESD, ราวกันไฟฟ้าสถิต, และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน.

“คุณรู้หรือไม่ว่าการปล่อยไฟฟ้าสถิต (ESD) อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้?”

“ESD Workstation Products เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยจาก ESD และประหยัดพลังงาน ในบทความนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับประเภท คุณสมบัติ และข้อดีของ ESD Workstation Products ที่คุณควรมีอยู่ในที่ทำงานของคุณ” • การเกิด ESD และผลกระทบ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ESD ย่อมาจาก Electrostatic Discharge ซึ่งแปลว่าการปล่อยไฟฟ้าสถิต นั่นคือการที่มีประจุไฟฟ้าสะสมบนพื้นผิวของวัตถุหนึ่ง แล้วถูกถ่ายเทไปยังวัตถุอื่นที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน เมื่อเกิดการสัมผัสหรือเข้าใกล้กัน การปล่อยไฟฟ้านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมีประกายไฟหรือเสียงดังเกิดขึ้นด้วย

  • การเกิด ESD อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเสียดสีระหว่างวัสดุ การเคลื่อนย้ายวัตถุ การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความไฟฟ้าสถิตสูง เป็นต้น การเกิด ESD มักเกิดขึ้นในสภาวะที่มีความชื้นต่ำ และอุณหภูมิต่างกันมาก

  • ผลกระทบของ ESD กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก และมีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิต เช่น ไมโครชิป ไดโอด หรือเทรนซิสเตอร์ เมื่อเกิด ESD อุปกรณ์เหล่านี้อาจเกิดการเสียสภาพของชั้นออกไซด์ที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน หรือการละลายของชั้นโลหะที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนค่า การเปิดหรือปิดวงจร หรือการเกิดความร้อน ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หรือเสียหายอย่างสิ้นเชิง

 • วิธีการป้องกัน ESD คือการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีความต้านทานต่ำ หรือมีความสามารถในการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตได้ เช่น แผ่นรอง ESD, เก้าอี้ ESD, เสื้อผ้า ESD, สายรัดข้อมือ ESD, เครื่องมือ ESD, เครื่องปรับอากาศไออน ESD เป็นต้น วัสดุหรืออุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ประจุไฟฟ้าสถิตไหลออกจากวัตถุที่มีประจุได้เร็วขึ้น และลดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างวัตถุลง ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิด ESD ลงได้

 

 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนค่า หรือการเกิดความร้อน และอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบและป้องกัน

 

 • ประเภทของ ESD Workstation Products เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสร้าง ESD Workstation ได้แก่ โต๊ะงานที่ต้าน ESD, ราวกันไฟฟ้าสถิต, เก้าอี้ ESD, แผ่นรอง ESD, เครื่องมือ ESD, เสื้อผ้า ESD, และอุปกรณ์วัด ESD เป็นต้น

ในที่นี้ทางเราขอพูดถึง โต๊ะทำงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Workstation) เป็นโต๊ะทำงานที่ออกแบบมาเพื่อลดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ มักทำจากวัสดุนำไฟฟ้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกระจายไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งมักมีสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ให้มาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมต่อกับพื้นหรือแหล่งกราวด์ได้

โต๊ะทำงาน ESD มักใช้ในห้องปฏิบัติการและสถานที่ทำงานที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะได้รับการปกป้องจากการเสียหายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิตย์

ตัวอย่างประเภทของโต๊ะทำงาน ESD ได้แก่:

 • โต๊ะทำงาน ESD แบบพื้นฐาน เป็นโต๊ะทำงานแบบเรียบง่ายที่ทำจากวัสดุนำไฟฟ้า หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกระจายไฟฟ้าสถิตย์ และมักมีสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ให้มา
 • โต๊ะทำงาน ESD แบบควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นโต๊ะทำงานที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไฟฟ้าสถิตย์ มักมีระบบระบายอากาศหรือระบบกรองอากาศเพื่อช่วยกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตย์
 • โต๊ะทำงาน ESD แบบปรับแต่ง เป็นโต๊ะทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ มักมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ช่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 ข้อดีของผลิตภัณฑ์ ESD Workstation ได้แก่ :

 

 • ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์อาจเสียหายได้หากสัมผัสกับประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่สูง ผลิตภัณฑ์ ESD Workstation ช่วยป้องกันความเสียหายนี้ โดยการลดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์และช่วยให้ประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่สามารถถ่ายเทได้อย่างปลอดภัย
 • ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าสถิตย์สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น ไฟฟ้าช็อต ผลิตภัณฑ์ ESD Workstation ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยการลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลิตภัณฑ์ ESD Workstation ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์

ผลิตภัณฑ์ ESD Workstation มีความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมเหล่านี้มักใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์

 

ที่มา: Mostori.com, bard.google.com, chat.openai.com
#mostori #esd #desco #workstation #โต๊ะทำงาน #ไฟฟ้าสถิต