ESD Standards and Regulations


Posted 20 May 2024 14:52 | 270 views

มาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป้องกันการช็อกไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge - ESD)

สถานะการณ์ ESD เกิดเมื่อมีการไหลของไฟฟ้าสถิตระหว่างวัตถุที่มีการชาร์จไฟฟ้าเมื่อมีการสัมผัสหรือเกิดการเคลื่อนไหว. และการป้องกัน ESD เป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจถูกทำลายหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้. มาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ESD ใบบางหมวด ได้แก่ 

1. ANSI/ESD S20.20: เป็นมาตรฐานสหรัฐอเมริกาที่กำหนดเกณฑ์สำหรับการจัดการ ESD. มีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ทำงาน, การเลือกใช้อุปกรณ์, การทดสอบ, และการบำรุงรักษา.

                                             

                                             source picture: bluethundertechnologies.com/esd-s20-20-standards-a-brief-overview/

ANSI/ESD S20.20 ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทุกแห่ง ตั้งแต่โทรคมนาคมและอวกาศ ไปจนถึงยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกธุรกิจสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการปกป้องจากการชาร์จ 100v ขึ้นไป

การใช้โปรแกรมควบคุม ESD มีความสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดหรือขจัดความล้มเหลวของส่วนประกอบและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์


2. IEC 61340 Series: มีต้นฉบับจากคณะกรรมการไฟฟ้าระหว่างประเทศ (IEC) ซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ ESD. มีหลายส่วนที่กล่าวถึงเรื่องทดสอบและจัดการการป้องกัน ESD.


source picture: anti-static-esd-solutions.com/en/ESD-Standards-Electrostatic-phenomena-Principles-and-measurements-IEC-TR-61340-1-2012-AMD1-2020-CSV.html


3. JEDEC JESD625-B: เป็นมาตรฐานที่จัดทำโดย JEDEC เพื่อคำนึงถึงการป้องกัน ESD ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า.

  • เพื่อกำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรมและทดสอบเพื่อป้องกัน ESD ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า.
  • เป็นมาตรการที่นิยมใช้ในการป้องกัน ESD ภายในโรงงานหรือห้องควบคุม.
  • มีการกำหนดวิธีการทดสอบและการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตตรงกับมาตรฐานและสามารถทนต่อ ESD ได้.

การป้องกัน ESD เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากช็อกไฟฟ้าสถิตในกระบวนการผลิตและการใช้งานปกติ. JEDEC JESD625-B จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดมาตรฐานและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา ESD ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.


4. ESD Association Standards: ESD Association เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ ESD อย่างมีนัยสำคัญ, เช่น ESD STM (Standard Test Methods) สำหรับการทดสอบ.


source picture: https://www.mostori.com/esd-cleanroom-products-g1.html

  1. การสร้างมาตรฐานและแนวทาง: ในหลายแง่ เช่น การออกแบบพื้นที่ทำงาน, การเลือกใช้อุปกรณ์, และการทดสอบ.

  2. Standard Test Methods (STM): มาตรฐานที่กำหนดวิธีการทดสอบต่าง ๆ เพื่อวัดและตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกัน ESD, เช่นการทดสอบความต้านทาน, การทดสอบการปลดปล่อยไฟฟ้าสถิต, และการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ.

  3. การอบรมและการให้คำปรึกษา: ESD Association มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมการอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการจัดการ ESD ในอุตสาหกรรม.


5. RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive): มาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับสารที่มีความอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.


source picture: en.egetestcenter.com/rohs-certificate-and-new-directives/


​​​​​​​​6. ISO 9001 and ISO 14001: มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ที่ป้องกัน ESD.


source picture: knacert.com.vn/blogs/tin-tuc/so-sanh-tieu-chuan-iso-14001-va-tieu-chuan-iso-9001


7. Industry-Specific Standards: มาตรฐานที่เฉพาะกับวงการหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, หรือยานยนต์.


source picture: blog.asteelflash.com/blog/ems-choose-a-partner-with-standardsผลิตภัณฑ์ของเราที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าสถิต 

หากสนใจสินค้าอื่นใดโปรดติดต่อเรา - เราพร้อมบริการและให้คำแนะนำทันที 
Tel:033-461800, 098-2534241 Email: Sales@mostori.com
Line@ : https://lin.ee/4HoPAtx 
YouTube: Mostori Automaiton & Solutions