ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cybersecurity (Introduction to Cybersecurity)


Posted 22 May 2024 15:52 | 115 views

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ Cybersecurity หรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cybersecurity (Introduction to Cybersecurity)

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของสังคม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ Cybersecurity หรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้จะนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Cybersecurity เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ความหมายและความสำคัญของ Cybersecurity

Cybersecurity หมายถึง การป้องกันข้อมูล ระบบเครือข่าย และโปรแกรมต่างๆ จากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจเป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล

ความสำคัญของ Cybersecurity

1. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว
2. ปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ : ข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ต้องได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีหรือขโมย
3. รักษาความเชื่อมั่น : การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
4. ป้องกันการหยุดชะงัก : การโจมตีทางไซเบอร์สามารถทำให้ระบบหยุดทำงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและรายได้ขององค์กร

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศมีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้
1. การระบุและจัดการความเสี่ยง (Risk Management) : การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบและข้อมูล
2. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) : การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้
3. การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) : การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. การรักษาความลับ (Confidentiality) : การป้องกันข้อมูลไม่ให้ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. การตรวจสอบและบันทึก (Monitoring and Logging) : การตรวจสอบกิจกรรมในระบบและการบันทึกเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์
ปัจจุบันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ได้มีวิวัฒนาการหลากหลายรูปแบบ แต่ทุกการโจมตีนั้น ไม่ได้มีลักษณะตายตัว แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันบ้าง แต่ก็จะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบมากที่สุดในปัจจุบันมี 

แหล่งที่มาของรูปภาพ https://www.cyberelite.co.th/blog/7/

Malware ถือว่าเป็นภัยคุกคามรุ่นบุกเบิก Malware มาจากคำว่า “Malicious” ผสมกับ “Software” หรือที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า “ไวรัส” นั่นเอง ภัยคุกคามประเภทนี้ มักแฝงตัวมากับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ อีเมล หรือจากอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ Ransomware เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของ Malware ด้วย ซึ่งหากมี Malware อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้มากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทำลายข้อมูล หรือแม้แต่การเข้าควบคุมระบบของคุณ

Phishing ภัยคุกคามทางอีเมล แน่นอนว่าคนส่วนหนึ่งจะเรียนรู้ความอันตรายของ Malware กันไปแล้ว ก็จะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นในเกิดเปิดไฟล์แปลกปลอม ดังนั้นอาชญากรไซเบอร์ จึงพัฒนารูปแบบไปอีกขั้น รูปแบบการโจมตีนี้ จะแสร้งมาในรูปแบบของอีเมลจากบุคคลที่สามารถไว้วางใจหรือสั่งการได้ เช่น ผู้บริหาร หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ทั้งรูปแบบของภาครัฐ หรือเอกชน พร้อมแนบไฟล์ที่ฝัง Malware ไว้ อาจมีข้อความแจ้งคุณว่า พบการฉ้อโกงเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ แนะนำให้กรอกข้อมูล หรือเปิดไฟล์บางอย่าง เพื่อให้คุณติดกับและติดตั้ง Malware นั่นเอง

SQL Injection Attacks ระบบ SQL นั้นถูกสร้างมาเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลขององค์กร ซึ่งหากอาชญากรไซเบอร์โจมตีไปยังระบบนี้ผ่านเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่ จะส่งผลกระทบที่มีความเสียหายมากกับระบบเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ซึ่งภัยคุกคามประเภทนี้ ถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงกับองค์กร เนื่องจากภายในเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละองค์กร มักจะมี “ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” “หมายเลขบัตรเครดิตและระบบการเงิน” ซึ่งการโจมตีแบบนี้อาจส่งผลระยะยาวได้ หากไม่มีการรับมือที่ทันท่วงที

Cross-Site Scripting (XSS) ในขณะที่ SQL จะเป็นการโจมตีผ่านเว็บไซต์องค์กร การทำงานของ XSS จะตรงกันข้าม คือ เป็นการโจมตีผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยอาชญากรไซเบอร์จะใช้วิธีใส่โค้ดที่เป็นอันตรายลงในช่องทางที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องเปิด หรือฝังลิงก์ไปยัง JavaScript ภายในเว็บไซต์ ซึ่งถึงแม้ว่าการโจมตีรูปแบบนี้ จะไม่สร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ แต่กลับมีผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และองค์กรเป็นอย่างมาก

Denial of Service (DoS) เคยได้ยินกันบ้างไหม เวลาที่คนบอกว่า “เว็บล่ม” หลายคนจะเข้าใจว่าการที่เว็บล่ม อาจเกิดจากการที่มีคนเข้าใช้บริการเว็บไซต์เยอะเกินกว่าที่ระบบเซิร์ฟเวอร์จะรองรับได้ แต่บางครั้งอาจจะเป็นการโจมตีแบบ DoS ก็เป็นได้ ที่ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ผิดปกติ อาชญากรไซเบอร์ จะใช้ IP หลากหลายจากทั่วโลก เข้ามาสร้างความหนาแน่นของ Traffic บนเซิร์ฟเวอร์ จนเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

Man-in-the-Middle Attacks เป็นการโจมตีแบบแทรกกลางระหว่างการสื่อสารของคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งภัยคุกคามตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล โดยที่เราไม่รู้ว่ากำลังโดนภัยคุกคามทางไซเบอร์แทรกแซงอยู่ การโจมตีลักษณะนี้จะเข้ามาอ่าน ปลอมแปลง และแก้ไขข้อมูล เพื่อนำไปก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในอนาคตต่อไป

Password Attacks ทุกวันนี้เวลาเราเข้าใช้ระบบต่างๆ จะต้องมีการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่คุณควรจะต้องทำ คือการสร้างรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละประเภทเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณเข้าใช้บริการ เพราะถ้าหากคุณตั้งรหัสผ่านไว้ในแบบเดียวกัน หากคุณโดนขโมยข้อมูลไปส่วนหนึ่ง อาจเกิดความเสียหายกับหลายๆ บัญชีที่คุณใช้บริการอยู่อย่างง่ายดาย

บทบาทของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันภัยคุกคาม

บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้โจมตี โดยบทบาทของบุคลากรมีดังนี้

1. การฝึกอบรมและการรับรู้ : บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการรับรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
2. การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน : บุคลากรต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการโจมตีและลดความเสี่ยง
3. การเฝ้าระวังและรายงาน : บุคลากรควรมีความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน : บุคลากรควรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส และไฟร์วอลล์

Cybersecurity เป็นเรื่องที่สำคัญในยุคดิจิทัล โดยมีความหมายและความสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดพื้นฐานและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีบทบาทที่สำคัญของบุคลากรในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามเพื่อให้ระบบและข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การอบรมความรู้เบื้องต้นกับ Cybersecurity เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

#อบรม #Cybersecurity #ไซเบอร์  #ความรู้เบื้องต้น 
source : www.cyberelite.co.th | chatgpt.com