ความสามารถของ Cobot ในอุตสาหกรรมอาหาร ! กับโอกาสในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น


Posted 6 Jul 2018 11:35 | 1,927 views

In short

 

Nortura ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ของประเทศนอร์เวย์  มีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบ Palletizing สินค้า ซึ่งด้วยของจำกัดของพื้นที่และงบประมาณ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการบริหารจัดการ UR10 จึงเข้ามาเป็นทางออกของปัญหานี้ โดยใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิมถึง 5 เท่าตัว รวมไปถึงการทำงานในพื้นที่ที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

Challenge

 

โดยปกติแล้วหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้น จัดวางสินค้า (ระบบ Palletizing) จะต้องมีขนาดใหญ่ และใช้งบประมาณสูงในการจัดหามาใช้ในโรงงาน รวมถึงจะต้องสร้างระบบความปลอดภัยที่สูงมากอีกด้วย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่และงบประมาณของ Nortura ที่ไม่ต้องการให้ระบบผลิตขัดข้องจากการใช้พื้นที่มากเกินไปจากระบบ Palletizing รวมไปถึงต้องการความยืดหยุ่นในการใช้สอยพื้นที่อีกด้วย

 

ด้วยความท้าทายเหล่านี้เอง Nortura จึงเลือกใช้ UR10 หุ่นยนต์ชนิด 6 ข้อต่อที่สามารถยืดหยุ่นการทำงาน เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ได้เป็นเท่าตัวเลยทีเดียว นอกจากเรื่องของงบประมาณแล้ว UR10 ยังสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก ยืดหยุ่นพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกัน

 

สำหรับปัญหาในเรื่องของการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ถูกแก้ได้ด้วยระบบที่ติดตั้งง่าย สร้างโปรแกรมที่เหมาะสมกับโรงงานและการทำงานได้อย่างลงตัว โดยเน้นการทำงานแบบออโตเมติก ลดการบังคับให้น้อยที่สุดอีกด้วย

 

Solution

 

จากความท้าทายของ Nortura ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบ Palletizing แต่ก็ไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ Palletizing ได้เนื่องจากข้อจำกัดมากมายที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ในประเทศนอร์เวย์ อย่าง Rocketfarm AS ได้ติดตั้งโปรแกรมของ UR10 เพื่อแก้ปัญหาให้กับ Nortura  ไม่ว่าจะเป็น ระบบกล้อง IFM O2D222 ที่อยู่ด้านบนของตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานจากมุมสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภายในการจัดเรียงสินค้าในแนวตั้งได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีอีกหลายชนิดเพื่อให้ตอบโจทย์ในการบริหารพื้นที่ภายในโรงงานของ Nortura ได้มากที่สุด

 

Lars Bårdgard Åstveit หนึ่งในทีมพัฒนาของ Rocketfarm AS กล่าวว่า "เราใช้พื้นที่ประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าเทียบกับพื้นที่ที่หุ่นยนต์ตัวเดิมใช้ และมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีพื้นที่วางเปล่าแบบพาเลทแน่นอน"

 

เพราะเมื่อระบบตรวจจับพบ พาเลทที่ว่างเปล่า UR10 ก็จะเริ่มหยิบของจากสายพานการผลิต มาเติมบนพาเลทที่ว่างให้เต็ม โดยไม่จับที่ต้องควบคุมระบบใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าหุ่นยนต์สามารถมองเห็นและบริหารจัดการการจัดวางได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบัน UR10 สามารถเติมสินค้าได้ประมาณ 20 พาเลท หรือราว 1,700 กล่องต่อวัน เลยทีเดียว

 

ซึ่งจุดที่น่าสนใจอีกจุดก็คือ “หุ่นยนต์สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ” โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำหนักกล่อง ที่หากไม่ได้มาตรฐาน หุ่นยนต์จะทำการแจ้งเตือนไปที่ระบบทันที ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มนุษย์อาจจะตรวจจับไม่ได้

 

Nortura ประมาณการในเรื่องของการคืนทุนไว้ว่า พวกจะสามารถคืนทุนได้น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากความสามารถในการทำงานของ UR10 ที่เพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มโอกาส และเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง Nortura พวกเขาพอใจกับระบบใหม่นี้เป็นอย่างมาก

 

 

 

Company facts

 

Company Name : Nortura

Country: นอร์เวย์

Company size: มีพนักงาน 100 คน

Industry: อุตสาหกรรมอาหาร
Products :  มีฐานการผลิตอยู่ทีเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งพวกเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้านผลผลิตทางการเกษตร ส่งขายภายในประเทศ รวมไปถึงการส่งออกไปยังนานาชาติอีกด้วย

Tasks: การคัดเลือกและหยิบจับ สินค้าจากสายพานการผลิต และเคลื่อนย้ายยังไปพาเลท

Automation Challenges Solved: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างประสิทธิภาพ

Key Value Drivers: Cobot สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ยืดหยุ่น ใช้พื้นที่น้อยแต่จัดสรรพื้นที่วางสินค้าได้มาก ต้นทุนถูกคุ้มค่าการลงทุน

 

 

Reference: https://www.universal-robots.com/case-stories/nortura/

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZIljqeki0RI