เครื่องสลายประจุไฟฟ้า


Posted 6 Jul 2018 11:14 | 2,518 views

ประโยชน์ของเครื่องสลายประจุไฟฟ้า

เครื่องสลายประจุไฟฟ้าจะถูกใช้เมื่อการทำงานนั้นๆไม่สามารถลีกเลี่ยงฉนวนได้

1. ใช้สลายประจุไฟฟ้าออกจากเขตป้องกันไฟฟ้าสถิต

2. เป็นทางเลือกนึงในการป้องกันไฟฟ้าสถิต

3. ควบคุมไฟฟ้าสถิตเฉพาะจุดที่ปฏิบัติงาน

เครื่องสลายประจุไฟฟ้ามีด้วยกันอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. แบบตั้งโต๊ะ 1 ใบพัด

พื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน:

  • ขนาด 1 ถึง 4 ฟุต

ลิงก์ : http://desco.descoindustries.com/DescoCatalog/Ionization/Single-Fan/

2. แบบแขวน

พื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน:

  • แบบ 2 ใบพัด ขนาด 2 x 4 ฟุต
  • แบบ 3 ใบพัด ขนาด 2 x 5 ฟุต

ลิงก์ : http://desco.descoindustries.com/DescoCatalog/Ionization/Overhead/

3. แบบปืนเป่า

เล็งตำแหน่งและยิง ตัวเครื่องจะทำการสลายประจุไฟฟ้า

ลิงก์ : http://desco.descoindustries.com/DescoCatalog/Ionization/Compressed-Air/

Download