งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน INDUSTRIAL TRANSFORMATION PLATFORM


Posted 3 Sep 2019 17:07 | 1,940 views

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

            ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  บริษัท มอสโทริ จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform”  ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจจากเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 190 คน จาก 77 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติ ให้ธุรกิจเติบโตก้าวไกล และสามารถสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทยเข้ารวมกัน