ทำไมต้องใช้ ERP และ ประโยชน์ของ ERP คืออะไร


Posted 2 Dec 2019 17:51 | 4,388 views

ระบบ ERP ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทำไมต้องใช้ ERP และ ประโยชน์ของ ERP คืออะไร 

           ปัจจุบัน ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็นำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งประโยชน์ของ ERP และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ระบบ ERP ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแต่ละประเภทธุรกิจและ ทำไมต้องใช้ ERP ในการบริหารงานองค์กร

 

  1. สร้างความประทับใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)  ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี (Improve Collaboration)   สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องรู้หรือมีสิทธิ์เข้าถึงได้จะรวมกันเป็นหนึ่งในระบบเดียว ทุกแผนกหน่วยงานสามารถทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  3. ลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control)   ช่วยลดต้นทุนด้าน Capability ของทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ไปกับกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ช่วยในการคำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น สามารถควบคุม ติดตามต้นทุนและกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นสายจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยง และความจำเป็นการลงทุนใน ระบบปลีกย่อย (Specific Program) สำหรับแต่ละหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency)   ลดเวลาที่เสียไปจากการทำงานซ้ำซ้อนที่และไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร โดยระบบ ERP นั้นมี Workflow ที่ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น ลดความซับซ้อนขั้นตอนในการทำงาน และรวมไปถึงมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  5. การวิเคราะห์ที่ดีกว่า (Better Analysis)   ด้วยความสามารถของระบบ ERP ที่สามารถบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียวและมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time ที่มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้าง Reports ที่หลากหลายทำให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
  6. มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible)   ระบบ ERP ที่ดีจะครอบคลุมการทำงานทุกส่วนขององค์กร สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ ได้ โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของธุรกิจที่กำลังเติบโต ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุนสำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือเติบโตขึ้นในอนาคต
  7. มีความปลอดภัยสูง (High Security)   ระบบ ERP สมัยใหม่มีความปลอดภัยในข้อมูลสูงเนื่องจากมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละระดับหรือบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ หมายความว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของตนเองเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเก่าที่ใช้การจดบันทึกข้อมูลลงใน กระดาษ ตาราง หรือไฟล์ Excel ที่มีโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายหรือรั่วไหลได้ง่ายกว่า

 

ข้อมูลอ้างอิง ที่มา https://www.tereb.in.th/erp

Facebook Fan page:  https://www.facebook.com/thairoboticsclub/