What is Machine Vision ?


Posted 19 Aug 2020 10:23 | 3,885 views

แมชชีนวิชั่น เป็นเทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ภาพหรือวิดีโอในการตรวจสอบและวิเคราะห์แบบอัตโนมัติโดยมีระบบการประมวลผลที่ใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการได้ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

Machine Vision in Industry

               แมชชีนวิชั่น เป็นระบบที่ในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันระบบวิชั่นได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากสามารถนำระบบนี้มาใช้แทนการตรวจสอบด้วยสายตาคน ซึ่งสายตาคนมีข้อจำกัดในเรื่องความเร็วและความถูกต้อง ดังนั้นแมชชีนวิชั่นจึงเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่าต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม

Machine Vision ช่วยอะไรได้บ้าง?
 • ตรวจเช็คตำแหน่งของวัตถุ เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เป็นต้น
 • ตรวจสอบความผิดพลาดของชิ้นงาน เช่น รอยแตกร้าวที่ผิวชิ้นงาน, การติดฉลากบนภาชนะอาหาร-เครื่องดื่ม, ปริมาณหรือระดับของเครื่องดื่มที่บรรจุขวด,สีและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ผิด เพี้ยน, การพิมพ์รูปและตัวอักษร, ตรวจเช็คสิ่งปนเปื้อนที่ผิวชิ้นงาน เป็นต้น
 • วัดขนาดของชิ้นงาน
 • นำทางให้หุ่นยนต์ เช่น ในงานเชื่อมแนว, งานยกของ, งานหยอดกาว
ส่วนประกอบของระบบแมชชีนวิชั่น
 1. ส่วนการรับภาพ (Vision Sensor) ส่วนนี้ถือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลย เพราะถ้าไม่มีการประมวลผลภาพ เราก็ไม่เรียกว่าระบบวิชั่น ซึ่งส่วนของการรับภาพนี้สามารถทำได้หลายทางเช่น โหลดไฟล์รูปภาพจากแหล่งข้อมูล, จับภาพผ่านกล้องถ่ายภาพ หรือ จับภาพผ่านกล้องวิดีโอ เป็นต้น ส่วนนี้เปรียบได้เสมือนกับตาของคนเรานั่นเอง
 2. ส่วนการให้แสงสว่าง (Vision Lighting) เมื่อมีตาแล้ว ไม่มีแสงสว่างเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งระบบวิชั่นเองก็เช่นกัน ส่วนของการให้แสงสว่างนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้มองเห็นเท่านั้น แต่หากทำการติดตั้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ยังจะช่วยให้ระบบทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้นด้วย
 3. ส่วนการประมวลผลข้อมูล (Vision Processor) ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากๆ เพราะว่าส่วนนี้ก็เปรียบได้กับสมองของคนเรา มีไว้คิดวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลจากสิ่งที่มองเห็น และยังทำหน้าที่ตัดสินใจตอบโต้กับข้อมูลที่วิเคราะห์มาได้ เช่น ประมวลข้อมูลได้ว่ามีรถวิ่งมาได้ แล้วตัดสินใจได้ว่าต้องหลบหรือไม่ เป็นต้น โดยมากส่วนของการประมวลผลจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำงานเฉพาะทาง
 4. วัตถุที่ต้องการประมวลผล (Object of Interest) แน่นอนว่าระบบวิชั่นคงไม่ต้องเกิดขึ้นหากเราไม่มีวัตถุที่ต้องการประมวลผล ซึ่งวัตถุเหล่านี้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่เราต้องการจะได้ข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างจากมันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ความจำเป็นที่ต้องใช้ของระบบแมชชีนวิชั่น
 1. ความถูกต้องแม่นยำ
 2. งานที่ต้องการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบหรือตัดสินใจ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
 3. ความเร็ว เนื่องจากคนมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ
 4. ความเมื่อยล้าหรือขาดสมาธิ เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ หรือทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การทำงานของคนจะมีประสิทธิภาพลดลง อาจทำให้เกิดอันตรายหรือข้อผิดพลาดในการทำงานได้ 

 

อ้างอิงข้อมูล ที่มา: Machine Vision, engineerfriend,  
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/