Wrist strap Monitoring System (WMS)


Posted 19 Sep 2023 13:14 | 3,926 views

เป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คการใส่สายรัดข้อมือ พร้อมระบบการตรวจวัดค่าความต้านทานของผู้ใช้และเครื่องมือในขณะปฏิบัติงานในไลน์ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

                อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพที่ส่งผลกับคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคโนโลยียิ่งก้าวไปไกลมากเท่าใดขนาดของชิ้นงาน หรือแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆ มีผลทำให้ขั้นตอนการผลิตยิ่งต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นตามไปด้วย

               ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหรือแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ จะมีมาตรฐานในการควบคุมไฟฟ้าสถิต* ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายจากการถ่ายเทประจุจากคนสู่ชิ้นงานระหว่างการปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงาน เก้าอี้ พื้นที่ปฏบัติงานล้วนแล้วแต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมไฟฟ้าสถิตทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมให้มันเป็นไปตามมาตรฐานได้

               แต่สิ่งที่ยากสำหรับการควบคุม คือ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิต ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ให้ถูกต้องขณะปฏิบัติงานโดยเฉพาะ สายรัดข้อมือ (Wrist Strap) ที่ต้องใส่และเสียบเข้ากับเครื่อง Monitoring  แต่เราไม่สารถตรวจสอบได้อย่าง 100%ได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานนั้นสวมใส่อุปกรณ์ได้ครบหรือไม่ เนื่องจากเป็นเพียงไฟสีเขียว-สีแดง ที่แสดงสถานะการเสียบสายรัดข้อมมือ แต่ไม่อาจรู้ได้ว่าผู้ปฏิบัติงานใส่หรือไม่ใส่ การควบคุมและตรวจสอบยังคงเป็นแบบเดิมอยู่คือการจดบันทึก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่บันทึกนั้นถูกต้องอย่างแท้จริง

               เพื่อให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีการพัฒนาระบบ Monitoring เกี่ยวกับการวบคุมติดตามการใส่สายรัดข้อมือ โดยเรียกว่า Wrist strap Monitoring System (WMS)


Wrist strap Monitoring System (WMS) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการใส่สายรัดข้อมือของผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบบการตรวจวัดค่าความต้านทานในขณะปฏิบัติงาน หลักการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 • Hardware กล่องอุปกรณ์ที่ใช้เซนเซอร์ในการตรวจเช็คว่ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่และมีการใส่สายรัดข้อมือหรือไม่ พร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คประสิทธิภาพของสายรัดข้อมือ ว่ายังใช้ได้หรือไม่ หากไม่ครบตามเงื่อนไขจะมีเสียงเตือนออกมา

 • Software เป็นระบบการแสดงผลการทำงานของผู้ใช้งาน ข้อมูลการทำงานจะถูกส่งออกมาแสดงค่า ผ่านจอ Monitor, Email, Web application เป็นต้น โดยจะแสดงชื่อผู้ปฏิติงานแต่ละจุด ค่าความต้านทานของสายรัดข้อมือ การเชื่อมต่อกราวน์ของอุปกรณ์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ สำหรับการประเมินข้อมูลการทำงานของพนักงาน หรือ นำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานในอนาคตได้

               บริษัท มอสโทริ เราได้มีการพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์การตรวจวัดค่าความต้านทานในขณะปฏิบัติงานนี้ขึ้นมา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้ระบบงานอื่นๆให้สอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าด้วย  หากท่านสนใจ Wrist strap Monitoring System (WMS) ที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mostori Solutions หรือนัดทีมงานเข้าพรีเซ็นระบบงาน

Specification
 • ตรวจสอบค่าความต้านทานของผู้ปฏิบัติงาน และการใส่อุปกรณ์สายรัดข้อมือ
 • มีระบบเสียงการแจ้งเตือน เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่สายรัดข้อมือ หรือสายรัดข้อมือมีปัญหาภายในเวลาที่กำหนด
 • อ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI /S20.20
 • มีระบบ Monitoring และ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ESD Monitoring system โดยการเชื่อมต่อบนระบบ network แสดงผลผ่านระบบ Web application
 • Operation test limit
  < 675kΩ : Fail
  > 675kΩ to < 11.5MΩ : Pass
  > 11.5MΩ :  Fail
 • Interface : RS232,RS485, LAN
ข้อดีของการนำระบบตรวจเช็คการใส่สายรัดข้อมือมาใช้
 • สามารถตรวจสอบว่าพนักงานใส่สายรัดข้อมือระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา
 • สามารถตรวจเช็คสายกราวน์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้
 • ระบบ Sensor คอยตรวจจับการใส่สายรัดข้อมือ จะ Alarm เมื่ออุปกรณ์ไม่ครบ
 • สามารถส่งออกข้อมูลของสายรัดข้อมือการนั่งทำงานของพนักงานในระหว่างการทำงานได้
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Web Access เพื่อ Monitor ผ่านหน้าจอแสดงผลได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ESD Monitoring
 • ราคาจับต้องได้
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า Wrist strap Monitoring System (WMS) เป็นอุปกรณ์และระบบที่สามารถควบคุมและจัดการปัญหาเกี่ยวกับการไม่ใส่สายรัดข้อมือไปพร้อมๆกับการตรวจเช็คค่าความต้านทาน และการตรวจเช็คสายกราวน์ โดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบให้ยุ่งยาก และลดเวลาในการจัดการตรวจเช็คอุปกรณ์ลงไปอีกด้วย ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่จับต้องได้พร้อมทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินผลได้

               Wrist strap Monitoring System เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในยุคนี้มาก นอกจากจะลดปัญหาการไม่สวมใส่อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมายังสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ESD monitoring system ที่สามารถตรวจสอบควบคุมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ในอนาคตอีกด้วย

* มาตรฐาน ESD, ANSI S20.20

 

หากสนใจสินค้าโปรดติดต่อเรา - เราพร้อมบริการและให้คำแนะนำทันที
สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง Tel: 098-2534241 Email: Sales@mostori.com 

 

Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/
Youtube      : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions Download