KARAKURI KAIZEN การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


Posted 15 Oct 2020 13:43 | 12,105 views

การผลิตสินค้าหรือบริการในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง กระบวนการผลิตจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจ ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต

ภาพจาก : mmthailand.com/automation_karakuri-kaizen/

KARAKURI KAIZEN
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากตุ๊กตากลของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 18 – 19 แต่หากสืบย้อนไปนานกว่านั้น จะพบว่าเทคนิคดังกล่าวมีมายาวนานกว่า 1 พันปี การทำงานของ Karakuri นั้นเป็นการใช้กฏฟิสิกส์ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงยืดหยุ่น แรงดัน แรงแม่เหล็ก หรือแรงขับเป็นต้น การใช้งาน Karakuri Kaizen ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตด้วยการลดการใช้แรงงาน เพิ่มอัตราการผลิตผ่านจิ๊ก ลดความสูญเปล่าในระบบด้วยการใช้งานในแนวคิด Kaizen ทำให้เป็นการลงทุนที่ใช้ทุนน้อย

 

KARAKURI KAIZEN การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 • Standard Work and Kaizen : งานมาตรฐาน
 • Karakuri Kaizen : กลไกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • Kanban System : เครื่องมือลดการสูญเสียและ สูญเปล่าในงาน
  - Poka-yoke : เครื่องมือป้องกันการผิดพลาด
  - Pick-To-Light

Standard Work and Kaizen         
กระบวนการทำงานเพื่อให้เผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

- High Quality -

- Low Cost -

- Short Lead Time -

 

เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร ต้องกำจัด 3M ออกไปให้ได้

 

 • MUDA ความสูญเปล่า ที่เกิดจากการรอ การซ่อมของเสีย การผลิตมากไป หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • MURA ความไม่สม่ำเสมอ ที่เกิดจากแผนการผลิตและปริมาณการผลิตไม่สม่ำเสมอ
 • MURI เกินกำลัง หรือฝืนทำ  เช่นการรับภาระเกินความสามารถของบุคคลหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ เป็นสาเหตุให้คุณภาพงานลดลง ทำให้เครื่องจักรเสียหายจนก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

Karakuri Kaizen
          กลไกอย่างง่ายที่ทำให้เกิด “ ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation) ” โดยการใช้พลังงาน หลักธรรมชาติหรือกลไกพื้นฐานมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

 • เพิ่มอัตราการผลิต (ลดการใช้แรงงาน)

 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย

 • ปรับปรุงเครื่องมือลดแรงงาน

 • กระตุ้นศักยภาพในการพัฒนาของบริษัท

 • กําจัดเศษวัสดุ

 • ควบคุมจากการมองเห็น

 • ลดความสูญเปล่าด้วยการทําให้เป็นอัตโนมัติ เป็นการปรับปรุงที่ได้ผลลัพธ์ เพิ่มคุณภาพ ลดอัตราการผลิต ลดความเสี่ยง บำรุงรักษาง่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

กลไกพื้นฐานในการสร้างกลไก Karakuri

 1. คาน กลไกผ่อนแรงที่มีการวางตำแหน่งจุดหมุนที่ต่างกัน (ยกของหนักมาก ได้ระยะทางน้อย=ออกแรงน้อยใช้ระยะทางมาก)
 2. คว้าน หลักการเดียวกับคารแต่เป็นแบบหมุน รัศมีในการหมุนมากเท่าไร ก็จะยิ่งผ่อนแรงมากขึ้น
 3. รอก/การถ่วงน้ำหนัก กลไกการยกของพื้นที่สูงหรือหย่อนลงต่ำ
 4. สปริง ถ้าแรงไปดึงวัตถุที่ติดสปริงเท่าไรก็จะมีแรงจากสปริงดึงไปเท่านั้น
 5. พื้นเอียง/แรงโน้มถ่วง กลไกการส่งของจากที่สูงไปที่ต่ำโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลก
 6. การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่  การเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวเส้นตรง หรือเปลี่ยนทิศทางซ้าย ขวา บน-ล่าง
 7. การหมุนส่งถ่ายกำลัง ใช้การทดความเร็วรอบและเพิ่มความได้เปรียบเชิงกล
 8. ของไหล/ก๊าช ความดันที่สูงเท่ากันย่อมมีความดันเท่ากัน ออกแรงน้อย ยกของหนัก พื้นที่หน้าตัดมาก  = ยกของหนักมาก พื้นที่หน้าตัดน้อย
 9. แม่เหล็ก ใช้หลักคุณสมบัติ การผลักและการดูดกัน
   
     
        
Kanban System 
    พัฒนามาจากระบบการผลิตดึงและการไหลแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นระบบ เกิดความปลอดภัยให้ได้ผลงานที่มีความสม่ำเสมอ คุณภาพสูง โดยปราศจากความสูญเปล่า ไม่ว่าใครทำหรือทำเมื่อไรก็ได้ผลงานที่เหมือนกัน                                                                                     
     Poka-Yoke 
    เครื่องมือกันการผิดพลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       
       
Pick-To-Light
     ระบบที่ช่วยเหลือการทำงาน Picking โดยใช้ประโยชน์จาก Light Modules ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานหรือศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าจะเดินไปที่ที่ดวงไฟของ Light Modules ติดขึ้น และหยิบสินค้าตามจำนวนตัวเลขที่แสดง การทำงาน Picking ที่ทำตามคำสั่งของ Light Modules เช่นนี้จะเป็นการทำงาน Picking ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

             
          การใช้งานเทคโนโลยี Karakuri Kaizen สามารถตอบสนองต่อนโยบายการผลิตที่ต้องการลด Co2 จากสายการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยการลดการใช้พลังงานในระบบหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กน้อยให้กับระบบ โดยระบบ Karakuri Kaizen สามารถนับได้ว่าเป็น Automation ต้นทุนต่ำรูปแบบหนึ่งที่ยึดถือแนวคิด Lean ซึ่งไม่ยึดโยงอยู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือหุ่นยนต์สำหรับสายการผลิต

ที่มา : TOYATA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
        :  mmthailand.com

 https://youtu.be/nBIxQBllw9E