เทรนด์ Automation ปี 2021 กับ Warehouse Management System


Posted 6 May 2024 15:55 | 2,249 views

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานขั้นตอนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรนำระบบ Automation มาประยุกต์ใช้กับ ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้และผู้บริโภคด้วย

           ปี 2021 แห่งอุตสาหกรรม Automation และ Robotics จะไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะในปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า วงการผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจการซื้อขายเป็นอย่างมาก ธุรกิจและองค์กรหลายแห่งจึงต้องมีการจัดส่ง จัดเตรียมสินค้าที่มักเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นในแต่ละไตรมาส การหาเครื่องมือด้านการจัดการสินค้าเข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่งสินค้า การจัดการแบบวันต่อวัน ที่กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของทั้ง Warehouse ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ถือเป็นการสร้างจุดแข็งที่จะนำมาเสริมการแข่งขันภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี 


                                                   ที่มาภาพ : https://www.sumipol.com/wp-content/uploads/2020/11/SumipolCOVER_INSIDE-28-2020.jpg

 

แนวโน้มระบบจัดการคลังสินค้าปี 2021

1. Big Data กับการจัดการคลังสินค้า และ Automation
                เดิมทีการใช้ Data จะมีบทบาทแค่ในส่วนการตัดสินใจและการประเมินบางส่วน แต่ในอนาคตมีโอกาสที่การจัดการคลังสินค้าจะถูกจัดการด้วย AI โดยสนับสนุนด้วย Big Data เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น

 


                   ที่มาภาพ: https://xpertlab.com/wp-content/uploads/2019/03/big-data-1024x731.jpg

 

2. การใช้งาน Predictive Analytics อย่างแพร่หลาย
               สืบเนื่องจากการใช้งาน Big Data จะส่งผลให้ “การคาดการณ์” ภายในระบบจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับ Business Model ที่หลากหลายขึ้น และครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงภายในการทำงาน รวมถึงความสามารถของเครื่องจักร จึงทำให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ก่อนเกิดความผิดพลาดในระบบ

 

3. Robotics จะมีความหลากหลายมากขึ้น
               การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการขนส่งสินค้าภายในคลังเริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดาและมีการใช้งานในโรงงานบ้างแล้ว ซึ่งในปี 2021 อาจมีการพัฒนาต่อยอดแนวคิดให้ก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก เช่น การรับและขนส่งสินค้าตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ รวมถึงการจัดการข้อมูล Warehouse ด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น

 

4. การจัดการคลังสินค้าแบบ Cloud Based
               แม้ว่าจะมีระบบ Automation เป็นแกนกลางแต่การจัดการคลังสินค้าบางส่วนของปัจจุบันยังมีการเก็บข้อมูลแบบเก่าอยู่ คาดว่าอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคตจะได้เห็นการจัดการระบบแบบ Cloud Based ที่เป็นการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบคลาวด์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกและต้นทุนบางส่วนที่ต่ำกว่า

 


                                                      ที่มาภาพ: https://www.techtalkthai.com/wp-content/uploads/2020/11/infor_wms_webinar_02-600x314.jpg

 

5. การกระจายศูนย์กลางคลังสินค้า (Decentralized)
               เมื่อความเร็วกลายเป็นปัจจัยหลัก การมีศูนย์กลางคลังสินค้าแห่งเดียวอาจไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ ในปีถัดๆไปรูปแบบของ Warehouse อาจถูกปรับเปลี่ยนให้เล็กลง มีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับมีการสนับสนุนด้วยระบบ Automation ภายในคลังสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมที่สามารถใช้การกระจายคลังสินค้าได้ดีนั้น นอกจาก E-commerce แล้วยังมีอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมออีกด้วย
 

6. Automated Micro Fulfillment จะได้รับความต้องการยิ่งกว่าเดิม
                นอกจากศูนย์กระจายสินค้าที่เล็กลงและได้รับการ Decentralized แล้ว Warehouse จะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบ Automated Micro Fulfillment หรือการ เก็บ แพ็ค ส่ง ไม่เน้นการจัดเก็บสินค้าไว้นาน แต่เน้นการจัดการแบบวันต่อวันเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าภายในคลัง

 

7. IoT จะครอบคลุมทุกอย่าง
                Internet of Things นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้วนั้น ยังแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานในสมัยปัจจุบันไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ต่อไปบทบาทของมันยังเพิ่มมากขึ้นไปอีก เพื่อการสนับสนุนการทำงานของหุ่นยนต์และลดการทำงานลดความเสี่ยงของคนให้น้อยลง โดยนอกจากจะอยู่ในอุปกรณ์ Robotics และอุปกรณ์จัดการ Warehouse อื่นๆ อาจครอบคลุมไปยังระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ Quality Control ด้วย

 

8. หน้าที่ขนส่งทั้งในและนอกคลังจะกลายเป็นของหุ่นยนต์
                แนวคิดการใช้โดรนและรถยนต์อัตโนมัติในการส่งของนั้นมีมาได้สักพักใหญ่แล้ว ซึ่งทาง Warehouse ของ E-commerce ขนาดใหญ่อย่าง Amazon ก็ได้ให้ความสำคัญและมีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว และกำลังจะทดลองการใช้งานในปี 2021 นี้

 

9. ความยั่งยืนจะกลายเป็นประเด็นสำคัญของ Warehouse
               กระบวนการพื้นฐานภายในถูกเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรและหุ่นยนต์ เพื่อความรวดเร็วลดความผิดพลาดจากบุคคลากรอีกทั้งยังประหยัดงบประมาณจากการจ้างแรงงานมนุษย์อีกด้วย
             
               เทรนด์เกี่ยวกับการรักษ์โลก การใช้พลังงานสะอาด รวมถึงความยั่งยืน (Sustainability) นั้น การส่งผลกระทบไปทุกอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่การจัดการคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังที่ใช้ระบบ Automation อาจมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาร่วมในคลังด้วย 

 

10. การใช้งาน Third Party Logistics Providers จะได้รับความนิยมมากขึ้น
              ผู้ให้บริการโลจิสิติกส์ (Logistics service provider) ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง ด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า บริการด้านการเงิน ด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละรูปแบบของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง 

              โอกาสที่คลังสินค้าจะใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งที่เป็น partner โดยไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง เพื่อความสะดวกในการทำงานยิ่งกว่าเดิม


ที่มาภาพ : https://www.cartrack.co.th/

 

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก : www.sumipol.com/knowledge/10-automation-trends-for-warehouse-2021 และ
                                    คุณคือใคร..ในโลก Logistics?

 

โปรดติดต่อเราเพิ่มเติม
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/
Youtube      : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions