SMART CONNECTIVITY


Posted 6 May 2024 16:49 | 1,914 views

เครือข่ายของภาคส่วนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (เช่นการขนส่งพลังงาน การสื่อสาร การจัดหา และการกำจัด) ที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัยเป็นกลางและประหยัด ด้วยความเร็วที่เพียงพอ องค์ประกอบเครือข่ายทั้งหมดสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                 ที่มาภาพ: https://www.sierrawireless.com/-/media/iot/images/diagrams/smart-connectivity-diagram.ashx?

โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วและทุกคนต้องการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยลงและได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เทคโนโลยีต้องมีความราบรื่นบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันทางธุรกิจ

 

Smart Connectivity for Smart Cities การเชื่อมต่ออัจฉริยะสำหรับเมืองอัจฉริยะ


                                                                                         ที่มาภาพ: https://ak.picdn.net/shutterstock/videos/10429436/thumb/12.jpg


Connecting People to the Cloud – and Each Other.

          ผู้คนทุกหนทุกแห่งหันมาพึ่งพาโซลูชันการเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและรับทราบข้อมูลได้ดี ปัจุบันบริษัทจัดจำหน่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล กำลังใช้การเชื่อมต่อขั้นสูง เพื่อจัดการเทคโนโลยีที่จำเป็นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสำคัญต่อการแข่งขันในระดับโลกและจำเป็นต่อการรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั่วโลกด้วย

          เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการรวบรวมข้อมูลการกระจายพลังงานและการส่งสัญญาณโซลูชันเหล่านี้ทำให้เครือข่ายข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อถือได้ในบริการที่สำคัญและแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ตั้งแต่เสาอากาศแบบกำหนดเองและขั้วต่อที่ปิดสนิทไปจนถึงสายเคเบิลน้ำหนักเบาและเซ็นเซอร์หลายคุณสมบัติ
 

Connectivity is key for realizing the smart cities of the future
การเชื่อมต่อเป็นกุญแจสำคัญในการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะในอนาคต 
(
โดย Ingo Flomer ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Cobham Wireless)ที่มาภาพ: https://t4.ftcdn.net/jpg/02/15/44/87/360_F_215448798_SgV5ZtCTZn6YNR9DbjDgAFCblWkzbriu.jpg
เครือข่ายต้องสามารถให้การสื่อสารด้านความปลอดภัยสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริการฉุกเฉิน

         
          เมืองอัจฉริยะ! ไม่ใช่แนวคิดล้ำยุคอีกต่อไป ปัจจุบันมีการดำเนินงานเต็มรูปแบบและผลักดันขอบเขตของการที่ IoT เชื่อมโยงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและผู้คนเข้าด้วยกัน หลายเมืองได้มีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันมากมายรวม อย่างเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายตัว การควบคุมการจัดการขยะ การควบคุมการจราจรการขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบมลพิษ และสภาพอากาศ นอกจากนี้เรายังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะไกล จากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ, การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสายการผลิตจากผู้ผลิตติดตามยานพาหนะ และการควบคุมจาก บริษัท โลจิสติก เป็นต้น 

          อย่างไรก็ตามการเติบโตของเมืองอัจฉริยะจะชะลอตัวหากไม่มีการลงทุนทรัพยากรในการพัฒนากระดูกสันหลังพื้นฐานของโครงการเหล่านี้

ปัญหาการเชื่อมต่อของเมืองอัจฉริยะแบ่งออกเป็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 3 ราย ได้แก่

  1. ผู้ประกอบการต้องจัดหาโซลูชันความครอบคลุมและความจุให้กับหลาย ๆ ไซต์ทั่วเมืองภายในงบประมาณ 

  2. เจ้าของสถานที่/ ธุรกิจต้องให้ความครอบคลุมและความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียรายได้จากลูกค้า เนื่องจากการเชื่อมต่อมือถือที่ไม่ดีในสิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขา 

  3. รัฐบาลท้องถิ่นจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทั้งผู้ดำเนินการและเจ้าของสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายพื้นที่ครอบคลุมทั่วเมืองเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนและแข่งขันได้

แนวทางแก้ไข?

          เป็นโซลูชันที่ประหยัดพลังงานคุ้มค่าและปรับขนาดได้จะรองรับโมเดลเมืองอัจฉริยะแอพพลิเคชั่น IoT และ M2M และผู้ใช้มือถือเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้เครือข่ายต้องสามารถให้การสื่อสารด้านความปลอดภัยสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริการฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายและทำให้ผู้คนปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยนี้

          เมืองอัจฉริยะให้ความต้องการการครอบคลุมที่มีน้ำหนักมากอย่างเหลือเชื่อบนเครือข่าย ในขณะที่ผู้คนและธุรกิจเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และเทคโนโลยีผ่าน IoT ผู้ให้บริการจำเป็นต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดในเทคโนโลยี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายการสื่อสารที่แข็งแกร่งจะพร้อมสำหรับบริการฉุกเฉิน .

 

แหล่งที่มา : TE Connectivity https://www.te.com/global-en/trends/smart-connectivity-for-smart-cities.html, 
                   
https://www.information-age.com/connectivity-smart-cities-2-123473634/