Posted 19 Mar 2021 10:03 | 2,453 views

รายละเอียดงาน 

 1. เขียนโปรแกรมภาษา C, Java, Python ได้
 2. สร้างหน้าเว็บไซต์โดยใช้ ้html ได้
 3. ใช้งาน Node-Red, Grafana ได้
 4. สามารถใช้งานบอร์ด Arduino, Raspberry Pi ต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆได้
 5. เข้าใจหลักการสื่อสาร RS-232, RS-485, TCP, MODBUS
 6. หากสามารถใช้ ASP.Net, Visual C#, Golang, React, Labview ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. วางแผนทำงาน ประสานงานร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 4. ประสบการณ์ด้านการพัฒนาออกแบบพัฒนาระบบ IoT, Cloud Platform, Mobile Application
 5. งานออกแบบพัฒนาจัดทำระบบ IoT ร่วมกับ Robot/Automation
 6. ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C, C++,Java, Python, หรืออื่นๆ
 7. สามารถใช้งานบอร์ด Arduino, Raspberry Pi ต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ ได้เข้าใจหลักการสื่อสาร RS-232, RS-485, TCP, MODBUS
 8. สร้างหน้าเว็บไซต์โดยใช้ ้html ได้ และใช้งาน Node Rad, Grafana ได้
 9. เข้าใจหลักการสื่อสาร RS-232, RS-485, TCP, MODBUS
 10. หากสามารถใช้ ASP.Net, Visual C#, Golang, React, Labview ได้ จะพิจราณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

 1. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์
 2. ประกันสังคม และ ประกันอุบัติเหตุ
 3. ท่องเที่ยวประจำปี
 4. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)


วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครพร้อมประวัติและเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมติดรูปถ่าย มาทางจดหมายตามที่อยู่บริษัท
 2. ส่งประวัติและเงินเดือนที่ต้องการพร้อมรูปถ่ายมาทาง Email 
 3. โทรนัดเพื่อเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์ที่บริษัทโดยตรง
 4. สมัครผ่าน JobThai
หรือติดต่อฝ่าย HR
คุณขนบพร บุญศิริ
บริษัท มอสโทริ จำกัด 222 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์: 033-641-800 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี