Robot MIG Welding


Posted 21 Oct 2021 16:19 | 2,477 views

หุ่นยนต์เชื่อมแบบ MIG การเชื่อม MIG ให้กระบวนการที่เร็วกว่าการเชื่อมรูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมหุ่นยนต์เข้าด้วยกัน

การเชื่อมด้วยแก๊สเฉื่อยโลหะด้วยหุ่นยนต์ (MIG) หรือที่เรียกว่าการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยแก๊ส (GMAW) ถือเป็นกระบวนการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบการเชื่อมที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม และเป็นกระบวนการที่ง่ายในการรวมเข้ากับระบบหุ่นยนต์

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้หุ่นยนต์เชื่อม MIG ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องมาจากความง่ายในการรวมเข้ากับสายการผลิตที่มีอยู่ มีความสามารถในทุกตำแหน่ง

  • เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบการเชื่อม
  • ความปลอดภัยจากควันอันตราย
  • การเชื่อมคุณภาพสูงขึ้น
  • กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการเชื่อม MIG ต่างจากการใช้งานบางอย่างที่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับหุ่นยนต์ และช่วยให้ผู้ผลิตเปลี่ยนจากช่างเชื่อมมนุษย์ไปเป็นช่างเชื่อมหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายและมีการหยุดชะงักของสายน้อยที่สุด
 

image: https://cdn2.hubspot.net/hub/13401/file-744839912-jpg/images/5-kuka-welding-robot.jpg

 

ข้อดีของการเชื่อมโลหะด้วยวิธี MIG

1.จะให้คุณภาพต่อแนวเชื่อมสูงในการเชื่อมโลหะและโลหะผสมเกือบทุกชนิดที่อยู่ใน โรงงานอุตสาหกรรม

2.การทำความสะอาด ภายหลังจากการเชื่อม น้อยมาก

3.การอาร์กและแอ่งหลอมละลายที่แนวเชื่อม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.การเชื่อมอาจทำได้ในทุกท่าเชื่อมซึ่งแล้วแต่ขนาดของลวดเชื่อมที่ใช้และวิธีการ (Variation)

5.สามารถเชื่อมได้ด้วยความเร็วสูง ทำให้ประหยัดในเรื่องของเวลา

6.ไม่มีขี้ฟลั๊กหรือ สแลก (Slag) จึงไม่มีปัญหาฟลั๊กรวมตัวกับแนวเชื่อม (Slag Inclusion)

 

ที่มา RobotWorx, KUKA