Chemical : ความสำคัญของการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ต้องทราบ


Posted 16 Mar 2022 15:46 | 2,182 views

การนำเข้าสารเคมีแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทที่เรานำเข้ามาว่ามีความร้ายแรงมากขนาดไหนในส่วนประกอบของสารเคมีนั้นๆ

บริษัท มอสโทริ จำกัด ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเคมีอุตสาหกรรม การนำเข้าสารเคมีอันตราย และสารควบคุมทุกประเภท 
 

เราใส่ใจในทุกกระบวนการนำเข้าและจัดจำหน่าย เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและนำเข้าสารเคมีอันตราย
และเราให้ความสำคัญกับขั้นตอนและวิธีการนำเข้าอย่างถูกกฏหมาย ถูกต้อง ชัดเจน ในทุกๆขั้นตอน


การนำเข้าสารเคมีอันตรายมีความสำคัญมากๆที่ต้องรู้ 

  • ผู้นำเข้าสารเคมีที่ตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมาย หากเป็นสารเคมีที่ใช้ในประเทศได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท
  • หากเป็นสารเคมีที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย หรือวัตถุอันตราย ประเภทที่ 4 อาทิ สารก่อมะเร็ง สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร จะได้รับโทษปรับ 1 ล้านบาทและจำคุกไม่เกิน 10 ปี


ประเภทสารเคมี-วัตถุอันตราย

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประภทที่ 4

วัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น ไม่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีที่กำหนด                                                                                                                              

วัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าประเภทที่ 1 กฏหมายจึงกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและแจ้งดำเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนถึงจะประกอบกิจการได้                                                                         วัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุอันตรายสองประเภทแรกกฏหมายกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึง จะประกอบกิจการได้                                                                          วัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงทั้งจากคุณสมบัติของตัวสารเอง หรือจากลักษณะการใช้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญา กฏหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำ-เข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง          

 

สำหรับการบริการด้านการนำเข้าสารเคมีอันตรายและสารควบคุมทุกประเภท ทางทีมงาน มอสโทริ รับดำเนินการแบบครบทุกขั้นตอน โดยที่ลูกค้าเปิดเอกสารสั่งซื้อมาที่ บริษัท มอสโทริ จำกัด ซึ่งรายละเอียดหลัก คือ
 

  • เราจะเป็นตัวแทนนำเข้าสารเคมี
  • เราจะเป็นผู้นำเข้าและจัดเก็บสารเคมีอันตรายกับทางกรมโรงงาน
  • เราจะเป็นผู้นำส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า
     

 

Download Document
หากท่านมีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลในด้านต่างๆ กรุณาติดต่อกลับ
ทางเราจะรีบดำเนินการทำใบเสนอราคาเพื่อให้ท่านพิจารณาทันที

#chemical #mostori