LASER WELDING : Technology Laser The latest updates ที่สายการผลิตไม่ควรพลาด


Posted 26 Apr 2022 08:57 | 1,519 views

ประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริคสูง พลังงานต่ำ.

 

LASER WELDING

Mostori Group l 2022


Technology Laser The latest updates.

Robot Laser Welding Machine ประกอบไปด้วย ตู้ หุ่นยนต์ ระบบควบคุมเป็นหลัก ระบบเครื่องทำน้ำเย็น แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ หัวเชื่อม และชิ้นส่วนอื่นๆ ผ่านหุ่นยนต์ ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมเพื่อให้ได้ลูกสูบที่เสถียร เชื่อถือได้ และความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

 

 

 

Laser Structure. 
หลักการทำงานของเครื่องเชื่อมเลเซอร์ 

  • ประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริคสูงถึง 25-30% พลังงานต่ำ
  • อายุการใช้งานของเลเซอร์สูงถึง 100000 ชั่วโมงและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • พลังพัลส์ที่ยอดเยี่ยมพลังงานที่เสถียร 

          เครื่องเชื่อมเลเซอร์คือการใช้เลเซอร์ไฟเบอร์ CW ​​หรือไฟเบอร์แบบต่อเนื่อง เลเซอร์ถูกใช้ เพื่อควบคุม ความกว้างพัลส์เลเซอร์ พลังงาน ความถี่การทำซ้ำ และพารามิเตอร์อื่นๆแบบดิจิทัลอย่างแม่นยำ เพื่อหลอมชิ้นงานและสร้างสารหลอมเหลวเฉพาะ ให้เกิดการเชื่อมด้วยเลเซอร์ของชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการและเสร็จสิ้นการเชื่อมที่แน่นหนา ซึ่งกระบวนการแบบเดิมไม่สามารถทำได้


ข้อดี ของการทำงานด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์

  1. เชื่อมชิ้นงานมุมแคบ โค้งเว้า และลึกได้ดี
  2. ควบคุมตำแหน่งของความร้อนให้อยู่เฉพาะที่ ไม่แผ่กระจายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชิ้นงาน
  3. การเชื่อมด้วยเลเซอร์มีวัสดุสิ้นเปลืองน้อย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปลอดภัยมากขึ้น
  4. รอยเชื่อมมีความคงที่ สวยงาม และเรียบเนียน
  5. ประหยัดเวลา เนื่องจากอัตราการเชื่อมที่เร็วขึ้น
ข้อเสีย ของการทำงานด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์
     1. อันตรายของลำแสงเลเซอร์ที่ไปได้ไกลทำให้ต้องจำกัดบริเวณพื้นที่ในการทำงาน
     2. แสงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นอันตรายต่อดวงตา ต้องสวมแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์

อุปกรณที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม 
     1. แก๊ซอาร์กอน

ข้อเปรียบเทียบการเชื่อมด้วยเลเซอร์และการเชื่อมแบบ MIG/TIG

 

Laser Welding

     เป็นนวัตกรรมการเชื่อมแบบใหม่ ที่มีความแม่นยำสูงและเป็นเทคนิคการเชื่อมด้วยพลังงานสูง เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานที่เครื่องมือเชื่อมแบบเดิมเข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้ด้วย                                       

                     
                         

                                           

MIG (Metal Inert Gas Welding)

     เป็นกระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้จะเป็นลวดเชื่อมเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่อง ไปยังบริเวณอาร์คและทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ อุปกรณ์ในการเชื่อมที่มากกว่าทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายบ่อย      

TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

     เป็นวิธีการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงาน โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อมและบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไห้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาตรงบริเวณที่เชื่อม เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทักษะ และต้นทุนที่สูง และผลิตภาพต่ำกว่ากระบวนการเชื่อมอาร์คอื่นๆ     

                                       

 

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Laser robot เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูง และเชื่อมงานเป็นจำนวนมากในลักษณะ Mass Production
การเชื่อมด้วยเลเซอร์เป็นการเชื่อมที่มีความแม่นยำสูง ดังนั้นระยะห่างของชิ้นงานจึงควรอยู่ในระยะ 1.2 มม. และ 20% ของความหนาของวัสดุที่เชื่อม


สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเลเซอร์เชื่อม

1. ป้องกันการสั่นสะเทือน: ส่วนเส้นทางแสงของเครื่องเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์มีความแม่นยำมาก ดังนั้นสภาพแวดล้อมการทำงานต้องมีเสถียรภาพ หากมีการสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมการทำงาน เส้นทางแสงของการเชื่อมด้วยเลเซอร์จะเปลี่ยนไป และผลกระทบจากการเชื่อมจะได้รับผลกระทบโดยตรง!

2. ลดฝุ่น: เนื่องจากมีส่วนประกอบทางแสงและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความแม่นยำจำนวนมากในอุปกรณ์เลเซอร์ จึงจำเป็นต้องป้องกันฝุ่นจากการดูดซับบนเลเซอร์และเลนส์ออปติคัลเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของแสง

3. มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดและแรงดันไฟฟ้าไม่ควรมี

ความผันผวนมาก หากมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ขอแนะนำให้ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและแนะนำให้เก็บสภาพแวดล้อมการทำงานให้ห่างจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีกำลังแรงสูง

4. การลงกราวด์ที่ดี: การต่อกราวด์ที่ถูกต้องจะสามารถทำงานได้ตามปกติ แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์ และระบบควบคุมการเชื่อมใช้ไมโครโปรเซสเซอร์อุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมแบบดิจิตอล เพื่อการทำงานที่แม่นยำ


KUKA Robot with laser welding.

⭐️โดดเด่นด้วยความสามารถในการเคลื่อนไหว แบบสามมิติของลำแสงเลเซอร์ เพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์และลดเวลาในกระบวนการเชื่อม⭐️

Handheld laser welder. 
เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบมือจับ

เหมาะกับงานเชื่อมทั่วไปมีปริมาณน้อย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมไปเรื่อยๆ
⭐️สามารถควบคุมความร้อนและความต้องการได้ไม่ซับซ้อน⭐️
 

 

สอบถามสินค้า
เพิ่มเพื่อน