รู้จักไฟฟ้าสถิตเบื้องต้น สิ่งที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของมนุษย์


Posted 22 Nov 2022 16:36 | 4,177 views

 1. ไฟฟ้าสถิต (ESD)
 2. ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าสถิตใกล้ตัวเรา เช่น เกิดจากฟ้าผ่า เส้นผม เสื้อผ้า  หรือมือเมื่อเราจับรถเข็น จะมีไฟฟ้าชอตที่มือเราที่รู้สึกเจ็บจี๊ดได้


ประจุไฟฟ้าที่เกิดการเสียดสีหรือประจุไฟฟ้าอิสระที่หลุดออกมาจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแบบ a) เกิดขึ้นจากการสัมผัส และการแยกตัว 


image : https://th.misumi-ec.com/th/pr/technical_zone/selection_guide/antistatic201807/images/img_01_01.png

แรงดันไฟฟ้าสถิตทั่วไป (Typical Electrostatic Voltages)

การจำลองของการเกิดไฟฟ้าสถิตขณะที่เราเดินบนพื้นผิวต่างกัน เช่น พื้นพรม พื้นกระเบื้อง ทำงานบนโต๊ะ ดึงเทปที่ไม่ใช่เทป esd จะสร้างไฟฟ้าสถิตที่ต่างกันตั้งแต่ค่า 700 - 35,000 Volts

รายละเอียดเนื้อหาในชั่วโมงอบรม โดยอาจารย์ปิติศักดิ์ ลิ้มไทย ติดต่อสำหรับงานอบรมสัมนา [mostori.th@gmail.com]


ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าสถิต HBM กับผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์
image; Industral e-magazine

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าไปในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต (EPA’s)

 1. แต่งกายให้ถูกต้อง 
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตก่อนเข้าพื้นที่
 3. การปฏิบัติที่ถูกต้องในพื้น เช่น การเสียบสาย Wrist Strap, การวางเท้าให้สัมผัสกับพื้นขณะปฏิบัติงาน, การติดตั้งหรือจัดการกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและชิ้นงาน
 4. ศึกษาข้อควรระวังในแต่ละสถานที่ให้เข้าใจ

ตัวอย่างความเสียหายของชิ้นงานเนื่องจาก ESD

 

   image; https://hmgroupthailand.com/userfiles/hmgroup/images/blog/Knowledge/2561/07/EOS.gif

ความเสียหายจาก ESD เกิดเนื่องจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ระหว่างวัตถุที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน (คือมีประจุต่างกัน) โดยทั่วไปอุปกรณ์จะเสียหายเนื่องจาก ESD เมื่อวัสดุที่เป็นฉนวน (โดยทั่วๆไปคือออกไซด์) ไม่สามารถทนต่อความต่างศักย์ ทำให้ตัวมันเกิดความเสียหายและหมดสภาพของความเป็นฉนวนและทำให้เกิดการนำกระแสระหว่าง Layer สองชั้น


image; EsdConsultantDevelopment.com

ขั้นตอนการออกแบบ EPA's (พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิต)
Design and Development in EPA area และ สามารถสรุปรายการ ESD Control Item ได้ดังต่อไปนี้
a) Worksurface
b) Wrist Strap
c) Footwear
d) Flooring
e) Seating
f) Shelve
g) Mobile Equipment
h) Garment
i) Soldering
j) Wrist Strap box (non-monitoring)
k) Packaging เช่น STM 11.11 and STM 11.12 and STM11.13 
                   

สนใจ เรียนรู้วิธีตรวจสอบ และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
ติดต่อ อบรม โดยทีมงานอาจารย์ปิติศกดิ์ ลิ้มไทย
mostori.th@gmail.com 
098-2534241


 


การจัดการไฟฟ้าสถิตในโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต ESD และไม่เกิดประจุไฟฟ้าหรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งไม่ให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าด้วย

การควบคุม การป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต ESD 

 1. การทำกราวด์และการเชื่อมต่อฝาก (Grounding and Bonding)
 2. การควบคุมความชื้น (Control by Humility)
 3. การทำไอออนไนเซชั่น (Ionization)
 4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Use of Anti-static Conductive Material)

ESD & Cleanroom Products

DESCO Static Control, DESCO ESD Test Equipments DESCO testing of ESD personnel grounding
 
High Output DC Ionization
 
Air Source Ion Bar, Bar shaped and cross over static eliminator Conductive corrugated, Sheilding bag, EVA form
 
 
ESD Material Handling to Prevent Electronic discharge Workstation Monitor is intended to monitor the operation ESD Magazine Rack
 
ESD Workbench & ESD Chair
 
 

 

Cr. - EsdConsultantDevelopment.com
      - hmgroupthailand.com/th/blog/detail/esd