หลักสูตรอบรม


Posted 7 Feb 2023 08:40 | 568 views

Solution Low-cost IoT โดย Gateway สำหรับเชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อส่งสัญญาณระยะไกลในอุตสาหกรรม 4.0

 

คลิกลงทะเบียนอบรม 
หลักสูตรอบรม 
Solution Low-cost IoT


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • สามารถเข้าใจหลักการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 • สามารถประยุกต์ใช้งาน DAM ต่อกับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 • เวิร์คช็อป
 • อุปกรณ์ให้ยืม DAM 1 Set (หรือจะได้รับอุปกรณ์ตามแพคเกจที่เลือก)
 • เริ่มต้นใช้งาน Node-RED
 • มีความรู้ความเข้าใจการสร้าง Monitoring Dashboard ด้วย Grafana
 • การประยุกต์ใช้งาน DAM ต่อกับอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้

 • เพื่อต่อยอดการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับระบบการทำงานจากเดิมให้เป็น Smart Factory
 • สามารถนำ ไปต่อยอดระบบการทำงานด้านอื่นได้ เช่น Smart Farm, Smart City, Smart Home, Smart Energy เป็นต้น
 • ใช้ได้หลากหลายธุรกิจ เช่น เกษตรกร ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบน้ำ และไฟในการปลูกพืช โรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

เนื้อหาหลักของการอบรม 

1. หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน DAM (วันที่ 1)

 

1.1 หัวข้อการอบรม  ระยะเวลา   

1. พื้นฐาน Internet of Things : IoT

 • Internet of Things คืออะไร
 • ประเภทของอุปกรณ์ IoT และการติดต่อสื่อสาร
 • การใช้ MQTT เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ IoT
 • LoRa และ LoRaWAN คืออะไร

1 ชั่วโมง

 

 

 

2. การใช้งาน DAM (พื้นฐาน)

 • DAM คืออะไร/ การต่อใช้งาน
 • การตั้งค่าการใช้งาน
 • การใช้งานฟังก์ชันดิจิทัลอินพุต เอาต์พุต
 • การใช้งานฟังก์ชันแอนะล็อกอินพุต
 • การใช้งานฟังก์ชันการสื่อสารแบบ Serial Interface Protocal (Modbus RTU / ASCII, RS232 / RS485)
 • การใช้งานฟังก์ชันการสื่อสารแบบ Ethernet Interface Protocal (Modbus TCP / IP)

1 ชั่วโมง
30 นาที

 

 

 

 

3. พื้นฐาน และใช้งาน Node-Red

 • การติดตั้ง Node-Red
 • การใช้งาน Node-Red ขั้นต้น

30 นาที

 

4. การทำ Service ด้วย Node-Red

 • การใช้งาน Java Scrip ร่วมกับ Node-Red
 • การใช้งาน Node Red เพื่อทำ Service เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์เกตเวย์ DAM
 • การใช้งาน DAM พื้นฐานเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และแสดงผลโดยใช้ Node-Red

2 ชั่วโมง

 

 

5. การติดตั้งและใช้งาน Grafrana และ InfluxDB 

1 ชั่วโมง

1.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • 6 ชั่วโมง

1.3 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน DAM (วันที่ 2)

 

2.1 หัวข้อการอบรม  ระยะเวลา

1. การสื่อสารในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Basic Communication in Factory)

 • การสื่อแบบทางเดียว สองทาง (Half-Duplex, Full-Duplex)
 • การสื่อสารแบบอนุกรม ขนาน (Serial, Parallel)
 • การสื่อแบบใช้สาย Wire Communication (RS-232, RS-485, Ethernet)
 • การสื่อแบบไร้สาย Wireless Communication (Wi-Fi, LoRa)

1 ชั่วโมง

 

 

 

2. การใช้งาน Node-Red เชื่อมต่อกับ DAM

 • การดึงข้อมูลจาก
 • DAM มาแสดงผลที่หน้า Dashboard ของ Node-Red
 • การบันทึกข้อมูล
 • การแสดงผลที่หน้า
 • Dashboard โดยใช้ Grafana

2 ชั่วโมง

 

 

 

3. ตั้งค่าการสื่อสารระหว่าง DAM กับ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม

 • การดึงสัญญาณมาแสดงผลจากระบบที่มีอยู่แล้ว
 • การต่อเชื่อมต่อ และตั้งค่าใช้งาน DAM กับ Invertor Mitsubishi D700
 • การต่อเชื่อมต่อ และตั้งค่าใช้งาน DAM กับ PLC WECON (RS-485)
 • การต่อเชื่อมต่อ และตั้งค่าใช้งาน DAM กับ PLC Mitsubishi FX0, FX2 (RS-485)
 • การต่อเชื่อมต่อ และตั้งค่าใช้งาน DAM กับ PLC Mitsubishi FX5 (RS-232, Ethernet)

3 ชั่วโมง

 

 

 

2.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • 6 ชั่วโมง

2.3 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผ่านการอบรมการใช้งาน DAM ขั้นต้น
 • มีความรู้ และเข้าใจอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น

2.4 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

วิทยากร

 1. คุณสุวิทช์
 2. คุณธีระภาพ 
สถานที่อบรม
บริษัท มอสโทริ จำกัด เลขที่ 222 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ดูแผนที่ 
 • มีห้องเรียนเสวนา/ ทฤษฏี/ และฝึกปฏิบัติ
 • รับจำนวนจำกัด (ต่อคอร์ส)
 • อาหารกลางวัน + เครื่องดื่มฟรี

 

ค่าใช้จ่าย
 • รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม เพื่อการดูแลให้ได้ทั่วถึงและความเข้าใจในเนื้อหา)
 • ค่าอบรม 2 วัน 
  *เฉพาะ Workshop 10,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  ส่วนลดพิเศษ จากปกติราคา 20,000 บาท

  **Workshop + Dam 1 set 12,5000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  ส่วนลดพิเศษ จากปกติราคา 23,350 บาท

 • มีอุปกรณ์ให้ยืมอุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • ราคานี้รวม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line OA Mostori Solutions : @257lhswx (https://lin.ee/UV2Lr0g)
email : Sales@mostori.com
​โทร. 098-2534241
ช่องทางการชำระเงิน 
กรุณาชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารด้านล่างนี้ และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
Line OA Mostori Solutions : @257lhswx (https://lin.ee/UV2Lr0g)
บัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขา: ตลาดนาเกลือ
เลขที่บัญชี: 041-8-60951-6
ชื่อบัญชี: บริษัท มอสโทริ ออโตเมชั่น จำกัด
คลิกลงทะเบียนอบรม


#iot #iiot #smartindustrail #dam #mostorigroup