Posted 19 Oct 2023 15:24 | 482 views

Turnstile เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตูแบบอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นแขนกั้นหมุนได้รอบทิศทาง โดยสามารถควบคุมการเข้าออกได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น มักใช้กับพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น อาคารสำนักงาน สนามบิน สวนสาธารณะ เป็นต้น

 

Turnstile หรือเครื่องกั้นทางเดิน 

 

Turnstile แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • Turnstile แบบสามขา เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีลักษณะเป็นแขนกั้น 3 ขา ตั้งอยู่บนฐานวงกลม ผู้ใช้จะต้องหยอดเหรียญหรือแตะบัตรเพื่อเปิดใช้งานแขนกั้น
  • Turnstile แบบบานสวิง เป็นประเภทที่มักใช้กับพื้นที่ที่มีผู้คนไม่หนาแน่น มีลักษณะเป็นบานสวิง 2 บาน ผู้ใช้จะต้องเดินผ่านบานสวิงเพื่อเข้าออก

Turnstile มีคุณสมบัติและประโยชน์ดังนี้

  • ช่วยควบคุมการเข้าออกประตู ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าออกได้ตามความต้องการ
  • ช่วยลดการแออัด Turnstile ช่วยให้การไหลเวียนของผู้คนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดการแออัดที่ประตู
  • เพิ่มความปลอดภัย Turnstile สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ โดยสามารถจำกัดการเข้าออกในพื้นที่หวงห้าม

Turnstile มักถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบ Access Control เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าออกประตู โดยระบบ Access Control จะช่วยตรวจสอบสิทธิ์การเข้าออกของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น


ตัวอย่างการใช้งาน Turnstile

  • อาคารสำนักงาน ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายนอก
  • สนามบิน ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่
  • สวนสาธารณะ ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของบุคคล
  • พิพิธภัณฑ์ ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว
  • โรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายนอก

 

Turnstile เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการช่วยควบคุมการเข้าออกประตู โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานที่ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

Cr.Bard AI #AI #Tools.ai #อุตสาหกรรม  #Turnstile #Access #Control #eec

Turnstile Products All