Speed gate & Full height turnstile.


Posted 16 Nov 2023 13:19 | 248 views

ประตูสำหรับการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลอย่างเข้มงวดและระดับสูงของความปลอดภัย ที่มักเห็นในสถานที่ที่มีความสำคัญ

Speed gate เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือผู้ใช้งานในพื้นที่หนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นประตูที่สามารถเปิด-ปิดได้แบบอัตโนมัติ และสามารถให้ผู้ใช้ไปมาได้หากได้รับอนุญาต

 

Speed gate มีลักษณะคล้ายกับประตูที่มีแผ่นบานปิดอยู่ทั้งสองข้าง แต่ประตูนี้มีความสามารถในการเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว และมีการออกแบบให้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอนาน

การทำงานของ Speed gate สามารถทำได้หลายวิธี เช่น โดยการใช้บัตรคีย์การ์ด รหัส PIN การสแกนลายนิ้วมือ หรือแม้กระทังการตรวจจับการเดินเข้า-ออกผ่านเซนเซอร์

Speed gate มักถูกนำมาใช้ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมการเข้า-ออกอย่างรวดเร็ว เช่น สถานที่ที่มีการควบคุมการเข้า-ออกในระดับสูง ได้แก่ สนามบิน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีการให้บริการแบบต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Speed gate ยังมีความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนคนที่เข้า-ออกได้ เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในทางธุรกิจ

#speedgate #turnstile #gate


 

 

 

Full height turnstile เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกที่มีลักษณะคล้ายกับกำแพงหมุนหรือประตูหมุนที่ครอบรอบร่างกายของบุคคลที่ผ่าน โดยที่มีความสูงเต็มที่ เปิด-ปิดด้วยการหมุน ซึ่งต้องการการควบคุมและอนุมัติเพื่อให้บุคคลผ่านได้ อุปกรณ์นี้มักถูกใช้ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดและปลอดภัย เช่น สถานที่ที่มีการจำกัดการเข้า-ออกเข้าสู่พื้นที่บริเวณมีความสำคัญ ได้แก่ บริษัทที่มีข้อมูลที่ควรเป็นความลับ สนามกีฬา โรงพักอาศัย หรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลอย่างเข้มงวด เช่น สนามบินหรือโรงแรม

 

Full height turnstile มักมีคุณสมบัติดังนี้:

  1. ความสูง: อุปกรณ์นี้มีความสูงสูงพอที่จะป้องกันการข้ามผ่านด้วยการเดินทางข้างหน้าหรือหลังได้ และจำเป็นต้องรอการควบคุมและอนุมัติเพื่อที่จะหมุนและผ่าน

  2. การควบคุมการเข้า-ออก: Full height turnstile สามารถควบคุมการเข้า-ออกได้โดยใช้ระบบควบคุม เช่น การสแกนบัตรคีย์การ์ด การระบุตัวตนผ่านลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่ออนุมัติการผ่าน

  3. ความปลอดภัย: Full height turnstile มักถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการลักลอบหรือผ่านด้วยวิธีที่ไม่ถูกอนุมัติ โดยมีระบบตรวจจับการผ่าน และอาจมีการตรวจจับการผ่านในทั้งสองทิศทาง และระบบอะลาร์มเมื่อมีการพยายามเข้าพื้นที่

  4. การรวบรวมข้อมูล: บางรุ่นของ Full height turnstile สามารถบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนคนที่ผ่านไปมา เพื่อวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล การจัดการและวิเคราะห์ในทางธุรกิจ

การทำงานของ Full height turnstile คล้ายกับประตูหมุนที่ต้องการการควบคุมและอนุมัติเพื่อให้บุคคลผ่าน อุปกรณ์นี้สามารถควบคุมการเข้า-ออกโดยใช้ระบบควบคุมต่างๆ เช่น การสแกนบัตรคีย์การ์ด การระบุตัวตนผ่านลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อทำให้บุคคลสามารถผ่านไปมาได้

บางรุ่นของ Full height turnstile ยังมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนคนที่ผ่านไปมา เพื่อวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ในทางธุรกิจ

#Full height  #turnstile #gate


Contact us
Tel.033-641800,098-2634742
email: sales@mostori.com

เพิ่มเพื่อน