Posted 26 Dec 2023 16:00 | 441 views

วัสดุพื้นผิวที่ทำมาเพื่อลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตและลด ESD ในสถานที่ทำงาน

      การควบคุมการไหลของไฟฟ้าสถิต (ESD) เป็นปัญหาที่สำคัญในสถานที่ทำงานที่ต้องการความปลอดภัย และความเชื่อถือในการทำงานของอุตสาหกรรมหลายๆประการทำให้เกิดความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุพื้นผิวที่สามารถลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตและลดความเสี่ยงของ ESD ในสถานที่ทำงาน ซึ่ง ESD Flooring เป็นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจที่ใช้เพื่อควบคุมประจุไฟฟ้าและลด ESD ในพื้นที่ทำงานนั้นๆ


1. ESD คืออะไร?

ESD หรือ Electrostatic Discharge เป็นการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ และมักจะเกิดในสถานที่ทำงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสกับมนุษย์

2. ความสำคัญของ ESD Control

ESD สามารถทำให้เกิดความเสียหายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถเป็นสาเหตุของอาการเสียหายที่ไม่แสดงออกมา เช่น การลดความแม่นยำของอุปกรณ์ และอาการชำรุดของวัตถุดิบ

3. ESD Flooring: วัสดุที่ลด ESD

ESD Flooring เป็นวัสดุพื้นผิวที่ออกแบบมาเพื่อลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตและป้องกันการเกิด ESD ในพื้นที่ทำงาน มีหลายวัสดุที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น

          3.1 Conductive Tiles : กระเบื้องที่ทำจากวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี เช่น กระเบื้องทำจากวัสดุไดนาโปลีน (Vinyl) หรือการผสมระหว่างไดนาโปลีนและโซลีนที่มีความนำไฟฟ้า

          3.2 Epoxy Coatings : การใช้สารสี Epoxy ที่ผสมกับวัสดุที่มีความนำไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดชั้นผิวที่สามารถลดการสะสมประจุไฟฟ้า

          3.3 Conductive Carpet : พรมที่ผสมเส้นใยทำจากวัสดุนำไฟฟ้า เช่น เส้นใยทำจากวัสดุไดนาโปลีน

4. การเลือกใช้ ESD Flooring

การเลือกใช้ ESD Flooring ควรพิจารณาตามความต้องการของสถานที่ทำงาน ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ระดับของความเสี่ยงต่อการเกิด ESD และงบประมาณ และประสิทธิภาพที่ต้องการให้กับการควบคุม ESD ในพื้นที่นั้นๆ โดยทีมวิศวกรควรทำการตรวจสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุทุกชนิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน

พื้น ESD มีสองประเภทหลักๆ ได้แก่

  • พื้นแบบต้านไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Floor) พื้นประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต แต่จะป้องกันไม่ให้ประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่แล้วไหลออกไป
  • พื้นแบบนำไฟฟ้าสถิต (Dissipative Floor) พื้นประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อนำประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่แล้วออกไป

พื้น ESD มักใช้ในพื้นที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิต โรงงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5. ประโยชน์ของการใช้ ESD Flooring

การใช้ ESD Flooring มีประโยชน์มากมาย ได้แก่ 

  • ช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการสัมผัสกันของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน
  • ช่วยให้การทำงานในสถานที่ทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พื้น ESD (Electrostatic Discharge Floor) เป็นวัสดุพื้นผิวที่ทำมาเพื่อลดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตและลด ESD (Electrostatic Discharge) ในสถานที่ทำงาน ESD เกิดขึ้นเมื่อวัตถุสองชิ้นที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันสัมผัสกัน ทำให้เกิดประกายไฟหรือเสียงดังได้ ESD สามารถเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติไป

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำพื้น ESD ได้แก่

  • พื้นอิพ็อกซี่
  • พื้นกระเบื้องยาง
  • พื้นไวนิล
  • พื้นยาง

การติดตั้งพื้น ESD ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้พื้น ESD ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: Mostori.com, bard.google.com, chat.openai.com
#mostori #esd #desco #workstation #โต๊ะทำงาน #ไฟฟ้าสถิต