การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐาน


Posted 7 Jun 2024 17:30 | 27 views

การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐาน : กุญแจสำคัญสู่ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

การใช้งานระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญมากขึ้นในยุคปัจจุบัน หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การควบคุมกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ PLC (Programmable Logic Controller) โดยในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน PLC รุ่น FX5 จาก Mitsubishi Electric ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

PLC FX5 คืออะไร?

PLC FX5 คือ หน่วยควบคุมแบบโปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมในการควบคุมและจัดการกระบวนการผลิตอัตโนมัติ PLC รุ่น FX5 มีความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว ความยืดหยุ่นสูง และรองรับการขยายตัวในอนาคต นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านพอร์ตการสื่อสารที่หลากหลาย

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้งาน PLC FX5
ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งาน PLC FX5 จำเป็นต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานบางประการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งความรู้พื้นฐานเหล่านี้ประกอบด้วย:

1. การทำงานของ PLC

 • Input : รับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สวิตช์ เซนเซอร์ และปุ่มกด
 • Processing : ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาตามโปรแกรมที่กำหนด
 • Output : ส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ วาล์ว และแสดงผล

2. โครงสร้างของ PLC

 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : เป็นสมองของ PLC ทำหน้าที่ประมวลผลโปรแกรมและควบคุมการทำงาน
 • หน่วยความจำ (Memory) : เก็บโปรแกรมและข้อมูลการทำงาน
 • หน่วยอินพุต/เอาท์พุต (I/O) : เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อรับข้อมูลและส่งสัญญาณควบคุม
 • หน่วยเชื่อมต่อการสื่อสาร (Communication Module) : ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือ PLC ตัวอื่น

3. ภาษาการเขียนโปรแกรม PLC

 • Ladder Diagram (LD) : ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์คล้ายกับวงจรไฟฟ้า ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและเขียนโปรแกรม
 • Structured Text (ST) : ภาษาที่ใช้โครงสร้างคล้ายภาษาโปรแกรมทั่วไป เช่น Pascal ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้
 • Function Block Diagram (FBD) : ภาษาที่ใช้บล็อกฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรม เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ต้องการการมองเห็นแบบภาพรวม

4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O

 • อินพุต (Inputs) : การเชื่อมต่อเซนเซอร์ สวิตช์ ปุ่มกด และอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเข้ากับ PLC
 • เอาท์พุต (Outputs) : การเชื่อมต่อมอเตอร์ วาล์ว ไฟ และอุปกรณ์ที่รับสัญญาณควบคุมจาก PLC

5. การติดตั้งซอฟต์แวร์

 • การติดตั้งซอฟต์แวร์ : ดาวน์โหลดและติดตั้ง GX Works3 บนคอมพิวเตอร์
 • การสร้างโปรเจคใหม่ : เริ่มต้นโปรเจคใหม่โดยเลือกประเภทของ PLC ที่ใช้และการตั้งค่าพื้นฐาน

6. การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ

 • การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน : เขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เช่น การเปิด/ปิดไฟเมื่อกดปุ่ม
 • การจำลองและทดสอบโปรแกรม : ใช้ฟังก์ชันจำลองในซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบโปรแกรมก่อนที่จะดาวน์โหลดไปยัง PLC จริง
 • การดาวน์โหลดโปรแกรม : ดาวน์โหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC และทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์จริง

7. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบการทำงาน : ตรวจสอบการทำงานของ PLC และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นระยะ
 • การบำรุงรักษา : ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
 • การอัปเดตโปรแกรม : ปรับปรุงและอัปเดตโปรแกรมให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงสร้างของ PLC FX5 มีอะไรบ้าง

โครงสร้างหลักของ PLC FX5 ประกอบด้วย

 • หน่วยประมวลผล (CPU Unit)

  • เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลโปรแกรมและควบคุมการทำงานของระบบ
  • มีซอฟต์แวร์ GX Works3 เป็นตัวออกแบบและโปรแกรม
 • หน่วยความจำ (Memory Unit)

  • ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ
  • ประกอบด้วยหน่วยความจำในการเก็บโปรแกรม (Program Memory) และหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล (Data Memory)
 • หน่วยเชื่อมต่อ I/O (Input/Output Units)

  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ และมอเตอร์
  • มีช่องเสียบสาย I/O ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • หน่วยเชื่อมต่อการสื่อสาร (Communication Modules)

  • ใช้ในการสื่อสารระหว่าง PLC กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ PLC ตัวอื่น
  • มีพอร์ตการสื่อสารที่รองรับหลากหลาย เช่น Ethernet, RS-232, RS-485, USB เป็นต้น
 • พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply Unit)

  • จ่ายไฟฟ้าให้กับ PLC และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • มักมีความต้องการไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ DC หรือ AC ซึ่งต้องการการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับหน่วยเชื่อมต่อไฟฟ้า

PLC FX5 สำคัญกับงานอุตสาหกรรมยังไง?

PLC FX5 มีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรมดังนี้

1. ควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 • PLC สามารถควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ในสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดี

2. ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ  

 • โปรแกรมของ PLC สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ช่วยให้สายการผลิตมีความยืดหยุ่นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

3. ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในโรงงาน

 • PLC ถูกออกแบบให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่หนัก เช่น มีฝุ่นละออง ความชื้น อุณหภูมิสูง ได้ดี
 • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าระบบควบคุมแบบอนาล็อก

4. ควบคุมการทำงานได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ
 • สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย

5. ลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มผลผลิต

 • PLC สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีคนควบคุมตลอดเวลา
 • ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและลดต้นทุนค่าแรงงาน

การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐานต้องรู้อะไรบ้าง

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐาน ความรู้ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบ

 1. การเขียนและอ่านโปรแกรม PLC : ควรมีความเข้าใจในภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน PLC FX5 เช่น Ladder Logic (LD), Structured Text (ST) หรือ Function Block Diagram (FBD) เพื่อสร้างและแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของระบบ

 2. การกำหนดค่า Input/Output (I/O) : ควรทราบวิธีการกำหนดและกำหนดค่า I/O points เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ หรือมอเตอร์

 3. การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ : ควรรู้ถึงวิธีการเชื่อมต่อและติดตั้ง CPU, Memory Unit, I/O Modules, และ Communication Modules ให้เข้ากับระบบอย่างถูกต้อง

 4. การทดสอบและการดีบักโปรแกรม : ควรมีความสามารถในการทดสอบโปรแกรมและการดีบักข้อผิดพลาด เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและเสถียร

 5. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร : ควรทราบถึงการใช้งานพอร์ตการสื่อสารต่าง ๆ บน PLC FX5 เช่น Ethernet, RS-232, RS-485, หรือ USB เพื่อการเชื่อมต่อและการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ

 6. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษา : ควรทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาและดูแลรักษา PLC FX5 เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเสถียรและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การเรียนรู้การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม และสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ โดยรายละเอียดของความสำคัญมีดังนี้:

1. เพิ่มทักษะและความรู้ทางเทคนิค

การเรียนรู้การใช้งาน PLC FX5 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะทางเทคนิคที่สำคัญในการควบคุมและปรับแต่งระบบอัตโนมัติ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม:

 • การเขียนโปรแกรม PLC: ทักษะในการเขียนโปรแกรม Ladder Diagram (LD) หรือ Structured Text (ST) ทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา: ความสามารถในการดีบักและแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรมหรือระบบที่ใช้งานจริง ทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิต

PLC FX5 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ ซึ่งทำให้:

 • ลดเวลาการผลิต: ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานมนุษย์ ลดเวลาการทำงานและเพิ่มอัตราการผลิต
 • ความแม่นยำสูง: PLC มีความสามารถในการควบคุมที่แม่นยำ ทำให้ลดความผิดพลาดในการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การใช้ PLC FX5 ในการควบคุมกระบวนการผลิตช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน:

 • การตรวจสอบและการควบคุมแบบเรียลไทม์: PLC สามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
 • การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน: ระบบสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การหยุดเครื่องจักรเมื่อเกิดความผิดปกติ ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียหาย

4. เพิ่มโอกาสในอาชีพ

ทักษะในการใช้งาน PLC เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ซึ่งการมีความรู้ในการใช้งาน PLC FX5 ช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพ:

 • เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน: ทักษะด้าน PLC เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การพัฒนาทักษะวิชาชีพ: การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้งาน PLC ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง และสามารถพัฒนาสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

5. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและนวัตกรรม

ความรู้ในการใช้งาน PLC FX5 ช่วยให้สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง:

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: นำความรู้ในการใช้งาน PLC มาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การพัฒนานวัตกรรม: สามารถใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมและการควบคุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต

 

การใช้งาน PLC FX5 ขั้นพื้นฐาน เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ด้วยความรู้และทักษะในการติดตั้ง เขียนโปรแกรม และบำรุงรักษา PLC จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในกระบวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

 

#PLC #ขึ้นพื้นฐาน #industry #automation 
source : claude.ai / chatgpt.com