เครื่องดูดฝุ่นจากรองเท้า (Air Max) คืออะไร


Posted 1 Oct 2021 16:28 | 4,335 views

เครื่องดูดรวมรวบสิ่งสกปรก จำพวกฝุ่นหรือผงละอองต่างๆที่ติดมากับพื้นรองเท้าหรือพื้นล้อ โดยการทำงานนั้นเมื่อมีคนหรือวัตถุเดินผ่านตัวจับเซนเซอร์ตัวเครื่องก็จะทำงาน แล้วเมื่อคนหรือวัตถุได้ทำการเหยียบลงบนแผ่นรองพื้นแล้ว ตัวเครื่องก็จะทำการดูดฝุ่นหรือละอองที่ติดอยู่กับพื้นรองเท้าหรือพื้นล้อนั้นๆ เข้าไปเก็บไว้ในถุงดักฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องอีกที

ทำไมต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นจากรองเท้า (Air Max)

                เนื่องด้วยในโลกปัจจุบันมีมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน, การขยายตัวของทะเลทรายและการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดการสร้างไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่, ไวรัสไข้หวัดนก และไวรัสประเภทต่างๆ ซึ่งการแพร่กระจายไวรัสเหล่านี้อาจเกิดจากฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่และกลายเป็นสาเหตุของความหลากหลายชนิดของโรค ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องดูดฝุ่นจากรองเท้า (Air Max) เพื่อช่วยดักฝุ่นละอองเหล่านี้ ก่อนจะเข้าภายในตัวอาคารต่างๆ หรือแหล่งที่มีผู้คนมากมาย เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายแพร่เชื้อของไวรัสต่างๆได้

 

                ซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบัน สถานที่ต่างๆที่มีผู้คนมากหน้าหลายตา ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า, สถานที่ราชการ, โรงพยาบาล หรือแม้แต่โรงงาน ทุกที่ที่กล่าวมาจะมีพรมเช็ดเท้าอยู่ทุกที่ก็เพื่อให้ทุกๆคนที่จะทำการเข้าหรือออกสถานที่แห่งนั้นเช็ดฝุ่นที่ติดอยู่กับรองเท้าเพื่อรักษาความสะอาด แต่หารู้ไม่ว่าพรมเช็ดเท้านั้นเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์เชื้อโรคชั้นดี แม้จะมีการซักหรือทำความสะอาดก็ตามที ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องดูดฝุ่นจากรองเท้า (Air Max) ทดแทนพรมเหล่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากเชื้อโรคเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี