5 Robotics & AI Trends ที่เกิดขึ้นในปี 2018


Posted 6 Jul 2018 11:14 | 3,213 views

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI ได้พิสูจน์แล้วว่ามีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเพียงเวลาไม่กี่ปี ก็สามารถเติบโตได้หลายเท่าตัว อย่างเช่นในปี 2015 Uber ได้เริ่มทดสอบระบบ Self-driving cars ได้สำเร็จ เวลาผ่านมาเพียง 1 ปี ในปี 2016 ก็ได้ทำการเปิดตัว SUV ด้วยระบบ Self-driving ถึง 16 คันที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆโลกมากมาย ทำให้วันนี้พวกเราได้มองเห็นความก้าวหน้าในอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่กำลังได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วในปี 2018 นี้ และนี่คือ 5 Top Robotics Trends ที่จะได้เจอในปี 2018 แน่นอน

 

 1. ความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถจะเพิ่มมากขึ้น : จากข้อมูลอ้างอิงของ งานวิจัยโดย International Data Corp (IDC) Insights Worldwide Worldwide Robotics พบว่า ตั้งแต่ปี 2018 - 2020 งานด้านหุ่นยนต์และความสามารถของหุ่นยนต์ถึง 35% จะไม่เพียงพอในการใช้งาน หรือไม่สมดุลกับ Demand ที่มีอยู่ในตลาดโลก ทำให้ราคาของหุ่นยนต์และระบบ AI จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 60% เลยทีเดียว

  ซึ่งสวนทางกับค่าแรงของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพ ประสิทธิภาพงานที่ลดลง ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และนี่คือเหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการทั่วโลกหันมาพึ่งพาแรงงานจากเทคโนโลยีเป็นหลัก

   
 2. การเติบโตของ Robot-as-a-service (RaaS) : ซึ่งเปรียบเทียบได้กลับ "หุ่นยนต์ตามสั่ง" หุ่นยนต์เชิงพาณิชย์และระบบ AI จะมีบริการที่มีการบูรณาการเข้ากับความหลากหลายของอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเพียงแค่เท่าที่ใช้งาน หุ่นยนต์ประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
   
 3. รัฐบาลจะแทรกแซงการเติบโตของหุ่นยนต์ด้วยกฎระเบียบมากมาย : กฎหมายจะเริ่มเข้ามาออกข้อบังคับ เพื่อควบคุมการพัฒนาและการใช้งาน เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์เข้ามาแย่งตำแหน่งการของมนุษย์มากเกินไป รวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อีกด้วย
   
 4. Cobot จะเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นกำลังหลักของอุตสาหกรรม : ภายในปี 2018 นี้ มีงานวิจัยมากมายชี้ว่า 30% ของหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นหุ่นยนต์ Cobot ซึ่งออกมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์โดยเฉพาะ
   
 5. ความสามารถของ Software-Based Robots จะเพิ่มขึ้น : ซอฟต์แวร์รส่วนใหญ่จะถูกโยกขึ้นระบบคลาวด์ ทำให้สามารถใช้ร่วมกับและแจกจ่ายให้กับหุ่นยนต์ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น แน่นอนว่าจะเป็นการขยายองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะอีกด้วย

นอกจากนี้ มหาลัยทั่วโลกจะหันมาเปิดหลักสูตรด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์กันมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหุ่นยนต์และระบบ AI จะเข้ามามีผลกับ GDP ของประเทศและชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน