Smart Healthcare การดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาด


Posted 19 Aug 2020 10:27 | 33,180 views

Smart Healthcare คือ ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่รู้จักกันในชื่อ Internet of Things (IoT) ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงกันสู่โลกอินเตอร์ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนมือถือ และเข้าถึงข้อมูลแบบที่มีความยืดหยุ่น หรือการเชื่อมโยงผู้คน วัสดุ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ จากนั้นจัดการและตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ได้

                   Smart Healthcare ระบบการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดนี้ ไม่ใช่การดูแลสุขภาพของอุปกรณ์อัจฉริยะ แต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทางการแพทย์สำหรับชาวดิจิตอล IoT และบริการด้านการดูแลสุขภาพบนคลาวด์ส่งเสริมการตรวจสอบผู้ป่วยและการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในศตวรรษ    ที่ 21 แต่สถาบันสุขภาพหลายแห่งไม่เข้าใจว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเฝ้าสังเกต ผู้ป่วยและการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริการด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 อย่างไร    

                   โดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แอพพลิเคชั่นและบริการไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้วิธีการจัดการสุขภาพและชีวิตตนเองที่ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยผู้ให้บริการด้านการแพทย์ได้ยกระดับกระบวนการทำงานทางการแพทย์ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

                    นอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ยังช่วยในการรายงานและตรวจสอบไปพร้อมกันกับการเชื่อมต่อแบบ end-to-end และความสามารถเชื่อมโยงการจัดประเภทและการวิเคราะห์ข้อมูลความช่วยเหลือทางการแพทย์ระยะไกล การติดตาม และการแจ้งเตือน

 

  

                   อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ            ได้รับการเปิดเผยเพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ผลการวิจัยพบว่าโทรศัพท์มือถือ  ที่มีความสามารถระบุตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)  สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการส่งมอบการดูแลสุขภาพ  ที่ดีเยี่ยม

การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน

                    เทคโนโลยี IoT ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อของอุตสาหกรรมและการปฏิวัติ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถตรวจสอบผู้ป่วยจากระยะไกลด้วยเซ็นเซอร์และใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของพวกเขาสำหรับการวินิจฉัยการรักษาและใบสั่งยา

                    ความผิดพลาดบางอย่างที่อุตสาหกรรมเผชิญคือปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความละเอียดอ่อนและการกระจายตัว และความซับซ้อนของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะและโซลูชั่นการทำงานร่วมกัน

      

โดยสรุปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จะสามารถช่วยให้การจัดการสุขภาพด้วยตนเองดีขึ้น เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันเวลาและเหมาะสมเมื่อจำเป็น และเนื้อหาของบริการทางการแพทย์จะเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

สำหรับสถาบันการแพทย์การดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาด สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดแรงกดดันบุคลากร บรรลุการจัดการวัสดุและข้อมูลแบบรวมศูนย์ และปรับปรุงประสบการณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ดี

 

อ้างอิงข้อมูล ที่มา: Elsevier , ResearchGate, Sciencedirect                                                 

Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/