การตรวจสอบการทำงานของ PLC และ HMI ด้วยระบบ IIoT


Posted 2 Mar 2020 16:00 | 4,746 views

การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรระยะไกลด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติ เชื่อมผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอุตสาหกรรมของสิ่งต่างๆ (IIoT) ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการดำเนินการ

การตรวจสอบการทำงานของ PLC และ HMI ด้วยระบบ IIoT

การตรวจสอบการทำงานของ PLC และ HMI ด้วยระบบ IIoT

การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรจากระยะไกลกำลังกลายเป็นคุณสมบัติทั่วไปของอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน Industrial Internet of Things (IIoT) ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการดำเนินการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะความต้องการของผู้ใช้งาน *

การใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ

               การใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อการตรวจสอบจากระยะไกลของเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายน้อยลง การเชื่อมต่อการตรวจสอบเหล่านี้ เพื่อควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLCs) และอินเทอร์เฟซสำหรับมนุษย์และเครื่องจักร (HMIs) ผ่านอินทราเน็ตภายในหรืออินเทอร์เน็ตที่ผ่านเราเตอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เช่นอุปกรณ์พีซี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ที่จะนำมาเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบการทำงาน เพราะอุปกรณ์แต่ละตัวมีการสื่อสารแบบดิจิตอลในตัวพร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

               นอกเหนือจากการเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลในการแก้ไขปัญหายังเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติให้สามารถมองเข้าไปในเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งข้อมูลการผลิตไปยังวิศวกรรม จัดการกับข้อมูลสรุปและการวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานจากระยะไกลได้

การควบคุมและการเข้าถึงจากระยะไกล HMIs

               HMIs เป็นการเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลที่ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังอุปกรณ์พีซี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่ง HMIs จะมีฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าไปกำหนดค่าหน้าเว็บที่อยู่ในนั้น และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเรียกใช้เว็บบราวเซอร์เข้าถึงเว็บเพจต่อไปได้

               HMIs ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และให้ผู้จัดการหรือวิศกรได้ตรวจสอบการทำงานของระบบในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้จากหลายแห่ง

               

                ขั้นตอนการควบคุมความปลอดภัยเมื่อมีการเข้าถึงจากระยะไกลใด ๆ ของการเชื่อมต่อ HMI บนเครือข่ายองค์กรหรืออินเทอร์เน็ตจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย HMI จะมีวิธีในการควบคุม จำกัด และบันทึกผู้ใช้ระยะไกลเมื่อใช้แอปพลิเคชัน HMI ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบและป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ HMI 

การควบคุมระยะไกล PLC

                 PLCs สามารถให้การเข้าถึงระยะไกลเช่นเดียวกับ HMIs ที่เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ซีพี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต แต่การเข้าถึงระยะไกล PLCs นี้จะสามารถใช้ฟังก์ชันควบคุม เข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ หรือการเข้าถึงข้อมูลแท็กของ PLC และจัดการข้อมูลบางอย่างได้โดยตรง รวมถึงการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเข้าไป

              

VPNs และความปลอดภัย

           สำหรับระบบอัตโนมัติใด ๆ ที่ HMI และ/ หรือ PLC เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตควรใช้ไฟร์วอลล์ ที่เป็นระบบทั่วไปที่พบในเราเตอร์ส่วนใหญ่และลดความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ความปลอดภัยอีกชั้นคือการเชื่อมต่อ VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) การเข้ารหัสที่ใช้ใน VPN ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกดักจับและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง HMI, PLC หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ VPN เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชิงลึกเพื่อลดโอกาสของการเข้าถึงที่อันตรายและการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติที่ไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบระยะไกลในการดำเนินการ (Example)

          ในแอปพลิเคชัน บุคลากรในเขตเทศบาลจำเป็นต้องตรวจสอบสถานีสูบน้ำ/ น้ำเสียหลายแห่งจากระยะไกล พวกเขาใช้ HMI สำหรับการตรวจสอบระบบการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและจุดตั้ง โดยเข้าถึงจากระยะไกล HMI ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในพื้นที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต

                             

 

 

 

 

* ผู้กล่าวบทความนี้ (Bill Dehner วิศวกรเทคนิคการตลาดที่ Automation Direct)

อ้างอิงข้อมูล ที่มา: The International Society of Automation

Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/