Smart Thermometer Wireless System ระบบวัดอุณหภูมิแบบไร้สายอัจฉริยะ


Posted 5 May 2020 10:22 | 3,051 views

Smart Thermometer Wireless System ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายด้วย Sensor ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวัดจะส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วย Bluetooth (2.4 GHz) เป็นคลื่นความถี่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้งานไปยังอุปกรณ์ที่รับ (Bluetooth) ส่ง (Wi-Fi) ข้อมูลที่เรียกว่า Gateway เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงข้อมูลผ่าน Web Application สำหรับหน่วยงานทางการแพทย์นั้นถือเป็นระบบที่นำไปใช้งานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี รวมถึงการรับมือในสถานะการณ์ระยะสั้นที่เข้ามากระทันหัน เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคของโมบายและคลาวด์เทคโนโลยี ในมุมของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร การนำเทคโนโลยีเข้าไปบริหารจัดการจะช่วยให้โรงพยาบาลบริการตารางงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ดีขึ้น โดยลดระยะเวลาการรอคอยแพทย์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้ข้อมูลด้านสุขภาพจำนวนมาก (Big data) มีการถูกนำมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

การใช้เครื่องมือเซนเซอร์และข้อมูลที่ได้รับจากระยะไกลมารวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งเกิดการให้บริการและการรักษาร่วมกัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถโฟกัสในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น 
 

 

             เซ็นเซอร์
Sensor วัดอุณหภูมิ มีขนาดเล็ก (28 mm. x 22 mm. x 3.3 mm.) และน้ำหนักเบา 2.5 g. พื้นที่วัสดุ TPE มาตรฐานทางการแพทย์สามารถใช้งานได้ 36 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง  Sensor ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Bluetooth เชื่อมต่อระบบด้วยสัญญาณ Wi-Fi
 

             เกตเวย์
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณจาก Sensor (Bluetooth) และส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi เพื่อตรวจติดตามอุณหภูมิบนร่างกาย


             โปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ
สามารถแสดงผลอุณหภูมิของแต่ละบุคคลแบบต่อเนื่อง และสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิ สูง-ต่ำ ตามที่กำหนด โดยผู้ที่ดูแลสามารถดูข้อมูลผ่านหน้าจอ Monitor

เพื่อลดความเสี่ยงและการทำงานของบุคลากรการแพทย์ บริษัทมอสโทริ ได้พัฒนาระบบตรวจติดตามอุณหภูมิที่เรียกว่า “เมตตา”. โดยที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด แต่ก็ยังสามารถติดตามสภาวะร่างกายของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา และหากมีภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยก็สามารถเข้าตรวจเช็คได้อย่างทันท่วงที

Product  Smart Healthcare https://www.mostori.com/product_group_sub.php?gs=58
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/
Youtube    : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions Download