Social Distancing มาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19


Posted 19 Aug 2020 10:24 | 1,907 views

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมร่วมกัน โดยให้เว้นระยะห่างกับคนรอบข้าง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และกักกันตนเอง ไม่นำพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัส หรือเป็นตัวนำเชื้อไปแพร่ระบาดในกลุ่มสังคมเล็ก-ใหญ่ต่อไป

                ผู้ป่วยหลักร้อยพุ่งเป็นหลักหมื่นในวันเดียว สถานการณ์ในทั่วโลกของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีการรายงานข่าวทุกๆวัน ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อที่หายแล้ว และในเวลาเดียวกันก็มีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาในแต่ละวันด้วยเช่นกัน องค์การอนามัยโลกได้แนะมาตรการให้ประชาชนเว้นระยะห่างกันมากกว่า 1 เมตร จากคนข้างๆ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างผู้คน รวมถึงการอยู่แต่ในบ้าน ทำงานจากที่พัก (Work From Home) เป็นอีกมาตรการที่นำมาใช้ร่วมกันในตอนนี้ ทั้งนี้ทุกคนต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมที่จะต้องปฎิบัติตนไม่ให้เป็นตัวนำในการแพร่เชื้อเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 ต่อไป

 


 


                   Social Distancing เว้นระยะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

•  หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันหรือเข้าใกล้ผู้คนจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสการรับหรือการแพร่เชื้อไวรัส เช่น การงด       กิจกรรมสังสรรค์ งานรื่นรมย์ งานคอนเสิร์ตและการจัดเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงการปิดสถาบันการศึกษาชั่วคราว
•  แต่ละคนควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จากบุคคลรอบข้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อผ่าน
    ลมหายใจ หรือละอองน้ำลายจากการพูด ไอ หรือ จาม

 
 


 


               ความสำคัญของการเว้นระยะห่างจากสังคม ก็เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและชะลอการแพร่ระบาดของ      เชื้อไวรัสซึ่งจะช่วยประวิงเวลาในการพัฒนาวัคซีน รวมทั้งป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ป่วยล้นเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุข
จะรับมือได้ ช่วยชะลอภาระบุคคลกรทางการแพทย์ที่หนักอึ้งให้ได้พักแรงบ้าง หรือการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นเข้ามาช่วยรับมือการแพร่ระบาดอย่างเช่น Face Recognition
Smart Thermometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิบนใบหน้าเมื่อเดินผ่านกล้องเครื่องก็จะประมวลผลการตรวจวจับอุณหภูมิของบุคคลนั้นว่ามีอุณหภูมิเข้าข่ายไข้หวัดหรือไม่ แล้วแสดงผลบนหน้าจอทันที ถือเป็นการลดการทำงานเพื่อความปลอดภัยของการใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจวัดกับผู้ที่อาจมีเชื้อไวรัสได้หากจำเป็นต้องการดูประวัติเปรียบเทียบข้อมูลที่ผ่านมาของตัวบุคคลเพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ระบบก็จะมีการบันทึกข้อมูลย้อนหลังไว้ด้วย

    
Face Recognition Smart Thermometer ดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับศุลกากร โรงพยาบาล สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีขนส่ง สนามบิน
ห้างสรรพสินค้า องค์กร โรงงาน โรงเรียน และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่น
สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง Tel: 098-2534241,082-9960218, Email: 
Sales@mostori.com 

  

             จากมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นไม่ได้เพิ่งนำมาใช้ แต่เคยใช้ได้ผลมาแล้วในการรับมือไข้หวัดใหญ่สเปนระบาดเมื่อ ปี ค.ศ. 1918 ที่ทางการท้องถิ่นใช้เวลาเพียง 2 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรกก็สั่งปิดโรงเรียน สถานที่
ที่พบปะ และห้ามรวมตัวในที่สาธารณะเกิน 20 คน จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที ไข้หวัดสเปนยังได้มีการแพร่ระบาดในรัฐอื่น แต่รัฐนั้นๆที่รับรู้ต่างเพิกเฉยคำเตือนการแพร่ระบาด จนเกิดการแพร่เชื้อในกลุ่มทหารที่เพิ่งกลับจากยุโรปที่นำเชื้อไปแพร่ต่อบุคคลอื่น และในช่วงนั้นมีการจัดเฉลิมฉลองการยุติสงครามโลกด้วย เนื่องจากไม่บังคับใช้มาตรการห้ามพบปะรวมกลุ่มกันและยังจัดงานต่างๆปกติจึงทำให้เกิดการแพร่เชื่อขึ้นภายใน 3 วัน และในสัปดาห์เดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิต 4,500 คน ในครั้งนั้นไข้หวัดสเปนได้คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปกว่า 100 ล้านคน


               มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้แพร่ระบาดในกลุ่มชุมชนเล็กจนกลุ่มเมืองใหญ่ ควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน โดย 

  • ล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที
  • สวมหน้ากากอนามัยหากไอหรือจาม
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า
     
อ้างอิงที่มา : Voa, ประชาชาติธุรกิจ 
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/