Wearable Tech เทคโนโลยีสวมได้ที่ทำลายอุปสรรคการเชื่อมต่อกิจกรรมเชิงประสบการณ์?


Posted 6 May 2024 16:47 | 2,936 views

เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ : อนาคตของกิจกรรมเชิงประสบการณ์? จากยุคสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้เข้าสู่ Internet of Things (IoT) และก้าวไปอีกขั้นอย่างต่อเนื่องกับ Internet of Everything (IoE)

เมื่อ!! เราอยู่ในยุคที่ผู้บริโภค “อยากได้ต้องได้” และ “ต้องได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ” 

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ได้ขีดเส้นความพอใจของผู้บริโภคให้สูงขึ้น เพราะวันนี้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่างและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายด้าน
 

          อุปกรณ์สวมใส่ได้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมเชิงประสบการณ์ ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีสุขภาพทุกรูปแบบ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือรายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกาย (เช่น Fitbits) หรือ Smartwatches รวมถึงความปลอดภัยด้านกิจกรรมในการใช้ชีวิตด้วย การส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญ หากไม่สามารถระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ก็ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานได้ทันถ่วงที

Wearable Technology

          ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ที่ผ่านมานั้นถือว่าได้ขยายตัวเรื่อยๆและขยายอย่างรวดเร็ว (ตารางที่ 1: การคาดการณ์การจัดส่งอุปกรณ์สวมใส่ทั่วโลกปี 2017-2019 และ 2022 (ล้านหน่วย))
 

          ดังนั้นโอกาสที่เราจะพบอุปกรณ์อัจฉริยะทุกหนทุกแห่งในอนาคตอันไม่ไกลนี้ ประเภทของอุปกรณ์สวมใส่หลัก ๆ ที่มีความต้องการและมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด เช่น

  • Smart Badges (ป้ายอัจฉริยะ)
  • Wristbands (สายรัดข้อมือ)
  • Smartwatches (นาฬิกาอัจฉริยะ)
  • Earwear (e.g. real-time translation for international conventions) (หูฟัง)
  • Eyewear (e.g. facial recognition on smart glasses) (แว่นตา)
  • Clothing (e.g. recharge your phone as you go through your T-shirt) (เสื้อผ้า)
     

          โดยสามรายการแรกนั้นได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังมีแพลตฟอร์มที่จะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆกำลังก้าวหน้าในการใช้อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเพื่อรับข้อมูลเหตุการณ์และถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นผ่านซอฟต์แวร์ต่อไป

 

แหล่งข้อมูล :
https://intelligence.businesseventsthailand.com/en/blog/wearable-tech
https://www.eventmanagerblog.com/wearable-tech#contact-form

Follow Me 
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/
Youtube      : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions